Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

 15.06.2022


1 2 ... 39