Zájazd do Maďarska 14.7.2022

 06.07.2022

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obec Stretava pre vás zorganizovala celodenný zájazd na termálne kúpaliská do Šarošpataku na štvrtok, 14. júla 2022. Cestovné pre občanov obce Stretava je vo výške 5,- €, cudzí hradia cestovné vo výške 10,- eur.

Vstupné na kúpalisko:

Dospelý                    2 300,- Ft

Dôchodcovia           1 900,- Ft

Dieťa/žiak                 2 000,- Ft

Dieťa do 4 rokov         400,- Ft

Žiadame všetkých účastníkov, aby si nezabudli zmeniť eurá na forinty na vstup na kúpalisko.

Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade do utorka do 12.00 hodiny.


1 2 ... 38