Stretnutie seniorov 2022

 29.09.2022

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Obec Stretava organizuje v Kultúrnom dome v Stretave posedenie seniorov, ktoré sa uskutoční dňa 15. októbra 2022 (sobota).  V súvislosti s tým žiadame všetkých seniorov, ktorí majú záujem zúčastniť sa tohto stretnutia, aby nahlásili svoju účasť na obecnom úrade najneskôr do 7. októbra 2022 (piatok) do 12:00 hod..


1 2 ... 40