Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.4.2023

 23.03.2023

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje naplánované

prerušenie distribúcie elektriny

dňa 13.4.2023 v čase od 10:00 hod. do 14:30 hod.

z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, ktorá je kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy.

Prerušenie distribúcie elektriny sa týka týchto odberných miest:


1 2 ... 43