Deň narcisov 20.4.2023

 17.04.2023

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 27. krát. Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok, no pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 

20. APRÍLA 2023 JE DEŇ NARCISOV

Aj v našej obci sa uskutoční zbierka, ktorú bude realizovať dvojica žiakov zo Strednej zdravotníckej školy, Masarykova 27, Michalovce. Žiaci budú označení, a taktiež budú mať povolenie o zbierke. Príspevok je dobrovoľný.

Každý, kto si narcis v ten deň pripne, vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí s ťažkým ochorením bojujú. Zároveň im vyšle odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.


1 2 ... 43