Stretnutie seniorov 14.10.2023 o 17:00 hod.

 18.09.2023

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Obec Stretava organizuje v Kultúrnom dome v Stretave posedenie seniorov, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2023 (sobota) o 17:00 hod.  V súvislosti s tým žiadame všetkých seniorov, ktorí majú záujem zúčastniť sa tohto stretnutia, aby nahlásili svoju účasť na obecnom úrade najneskôr do 6. októbra 2023 (piatok) do 12:00 hod.


1 2 ... 44