Zlepšenie energetickej hospodárnosti Kultúrneho domu v obci Stretava

 19.02.2015

                                                            

                        Zlepšenie energetickej hospodárnosti KD

 

                Profil verejného obstarávateľa - otázky a odpovede


PVO otázky a odpovede

 

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava

 

Príloha 1 Zmluva o dielo

Príloha 2 Tabuľka ponuky

Príloha 3

Príloha 4

Priloha 5

Príloha 6

P9 07-Pohlady

Príloha 10 Aukčný poriadok

Súťažné podklady

Výzva 2889

     

  Príloha 8 - Tepelnotechnický posudok

 

P8 OBALKA_KD_Stretava

P8 Tepelna Technika-KD Stretava


Príloha 9 - Výkresová dokumentácia stavebných prác

 

P9 02-1NP

P9 03-Strecha

P9 04-Krov

P9 05-Rez AA/a>

P9 06-Rez BB

P9 07-Pohlady

P9 08-Pohlady

P9 09 00-Okna

P9 09 01-Okna

P9 09 02-Okna

P9 10 00-Klampiar

P9 10 01-Klampiar

P9 10 02-Klampiar

P9 11 01-Vrchny list

P9 11 02-Vrchny list

P9 Stretava KD-BLZ

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  |