Výzva na predkladanie ponúk Stretava : Predmet zákazky: „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“

 03.04.2018

Uverejnené 03.04.2018 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Predmet zákazky: „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ –
rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“
 

 

Obec Stretava zverejňuje:  Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ – rozšírenie kapacity existujúcej MŠ“ s prílohami.

 

Prílohy: 

Výzva na predkladanie ponúk Stretava

C1 Projektová dokumentácia