VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Predmet zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava

 23.02.2021

Uverejnené 23.02.2021


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Predmet zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava"

Obec Stretava zverejňuje: Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava" s prílohami.


Prílohy: