Kontakty

Toto webové sídlo www.stretava.sk spravuje Obec Stretava je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Stretava

Adresa:
Obec Stretava
Obecný úrad

Ulica nad Laborcom 12/14
072 13  Stretava

IČO: 00 325 821

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov:

702 k 1.1.2019

706 k 1.1.2020

701 k 1.1.2021

693 k 1.1.2022

692 k 1.1.2023

686 k 1.1.2024

Rozloha: 896,8 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1266

Všeobecné informácie: info@stretava.sk
Podateľňa: podatelna@stretava.sk
Starosta: starosta@stretava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@stretava.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 64 97 204

Mobil: +421 911 264 499

E-mail: stretava@stretava.sk

Kompetencie:
Obec Stretava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk