Kultúra

Drobná šľachta, ktorá sa venovala poľnohospodárskemu podnikaniu si spravidla budovala jednoposchodové alebo prízemné kúrie. K obydliu patrili hospodárske stavby, hospodársky dvor, záhrada a výnimočne malý park.

V prvej polovici 20. storočia nahradil tento typ obydlia trojpriestorový murovaný dom s uzavretým dvorom a hospodárskymi budovami stavanými na dĺžku. Popri hlavnom obytnom dome gazdiné s obľubou využívali stálu letnú kuchyňu. Pred domami situovanými priečelím na ulicu mali predzáhradky. Stodoly stáli na záhumnach popri ktorých viedli cesty do poľa.

Prirodzené centrum kultúrneho života do vybudovania kultúrneho domu predstavovala škola. Medzi žiakmi boli obľúbenými divadelné predstavenia. Témy divadelných predstavení do vzniku jednotnej školskej sústavy zvyčajne súviseli s významnými cirkevnými sviatkami. V roku 1989 poverili vedením obecnej kroniky Jána Michu. Z nej možno čerpať mnoho zaujímavých poznatkov o živote v obci a ľudových zvykoch.