Plán podujatí

PLÁN PODUJATÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

September

 • Európsky týždeň športu/posilňovať, upevňovať zdravie deti, rozvíjať ich pohybové zručnosti vhodnými pohybovými aktivitami
 • Deň mlieka na školách 29.9.2023/návšteva mliekarne/farmy

Október

 • Deň úcty k starším
 • Deň zdravej výživy/aktivity zamerané na zdravú výživu, sušenie ovocia, príprava bylinkového čaju, ochutnávka ovocia
 • Farebná jeseň/vychádzka do hájika so zberom prírodnín
 • Šarkaniáda/tvorba, púšťanie šarkanov
 • Deň jablka 21.10.2023

November

 • Deň materských škôl 4.11.2023 /rozprávkový deň. kostými
 • Kalendár počasia /meteostanica - zapisovanie teploty počasia - vydnotenie na konci týždňa
 • My chceme dýchať zdravý vzduch/tvorba plagátu,separovanie odpadu
 • Návšteva kina

December

 • Pred oknom za oknom stojí Mikuláš/príchod Mikuláša, zdobenie stromčeka z vlastných výtvorov
 • Vianočné tradície /Lucia, zdobenie perníčkov, výroba vianočných pozdravov
 • Vianočná besiedka

Január

 • Zimná športová olympiáda/hokej, lyžovanie a iné športové aktivity
 • Sánkovačka na Driku
 • Tvorba kŕmidiel
 • Guľovačka
 • Stavanie snehuliakov

Február

 • Masky sa bavia/tvorba masiek
 • Karneval
 • Orchester v MŠ/detský orchester v MŠ
 • Na návšteve u prvákov

Marec

 • Návšteva knižnice
 • Knihy na domov /spolupráca s rodičmi
 • Deň vody (kolobeh) 22.3.2024
 • Zahráme si divadlo /deti deťom

Apríl

 • MD vtáctva v Sennom
 • Sviatky jari/ tvorba kraslíc, korbáčov
 • Ako klíči semienko/siatie, sadenie, obrábanie pôdy
 • Deň zeme 24.4.2024 (plagát)

Máj

 • Máj máj máj zelený /tvorba mája
 • Deň matiek /kultúrny program
 • Svetový deň rodiny 15.5.2024/spoločná opekačka na školskom dvore
 • MD múzeí (návšteva v MI)
 • Svetový deň včiel/návšteva včelára

Jún

 • MDD oslavy
 • Planetárium návšteva
 • MD oceánov plagát
 • MD otcov (ručná tvorba)
 • Školský výlet s rodičmi
 • Rozlúčka s predškolákmi