Samospráva

Adresa:

Obec Stretava
Ulica nad Laborcom 12/14
072 13  Stretava

Telefón: +421 56 649 72 04

E-mail:

Starosta obce: Roman Hudy

Zástupca starostu: Peter Horňák

Poslanci OZ:

  1. Bartová Jana, Mgr.
  2. Gaľa Ján
  3. Horňák Peter
  4. Marcinčák Miloš
  5. Tovlin Marek

Hlavný kontrolór:  PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MBA

Zamestnanci obecného úradu:

Scarlett Čupková - vedúca úradu

PhDr. Marianna Krajníková - samostatný odborný referent