Samospráva

Adresa:

Obec Stretava
Stretava 12
072 13 p. Palín

Telefón: +421 56 64 97 204

E-mail:

Starosta obce: Roman Hudy

Zástupca starostu: Peter Horňák

Poslanci OZ:

  1. Bartová Jana, Mgr.
  2. Gaľa Ján
  3. Horňák Peter
  4. Marcinčák Miloš
  5. Tovlin Marek

Hlavný kontrolór:  PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MBA

Zamestnanci obecného úradu:

Scarlett Čupková - vedúca úradu

PhDr. Marianna Krajníková - samostatný odborný referent