Súčasnosť

Je potešiteľné, že v súčasnosti patrí obec Stretava aj podľa hodnotenia Ministerstva životného prostredia SR k harmonicky sa rozvíjajúcim východoslovenským obciam. Vďaka separovanému zberu a odvozu odpadu je obec relatívne čistá.

Po plynofikácii sa do ovzdušia dostáva omnoho menej splodín horenia ako pred jej zavedením. Rekonštruované má rozvody elektrickej energie aj miestneho rozhlasu, základnú obchodnú sieť, upravené priestory obecného úradu, kultúrno-spoločenské strediská vrátane obecnej knižnice, rozvíjaniu religiozity slúžia vzorne udržiavané kostoly a modlitebňa.

Rozšírený, novo oplotený a upravený je cintorín, dokončená výstavba domu smútku, na uctenie pamiatky padlých v 2. svetovej vojne je postavený spoločný pomník (Palín a Senné).

Športovému využitiu slúži ihrisko OŠK s tribúnou, novým osvetlením a bunkami na prezliekanie. Vybudovať treba vodovodnú sieť, kanalizácie, upraviť cesty a chodníky.

V 50-tych a 60-tych rokoch sa v chotári uskutočnili skúšobné vrty. Stretava je dôležitým náleziskom zemného plynu a gazolínu.

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 706

Počet obyvateľov k 31.03.2020: 707

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 701

Rozloha: 896,8 ha

Prvá písomná zmienka: 1266