Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 411)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023/NAF035 Finančný príspevok na projekt "Modernizácia osvetlenia verejných priestranstiev obce" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
7014854141 Povinné zmluvné poistenie - motorové vozidlo Dacia Dokker Odb.: Obec Stretava
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
94.40 €
1 k 23/42/054/1256 Zmena znenia dohody v článku III. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1 k 23/42/054/243 Zmena znenia dohody v článku III. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
18052023 Združenie FP potrebných na spracovanie PD pre stavebné povolenie projektu "Združenie obcí Čierna voda-Uh kanalizácia" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Združenie obcí "Čierna voda - Uh"
5 743.70 €
5190061621 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/42/054/1256 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
342.30 €
ZML-3-63/2021-230 Tabletový počítač Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská republika - ŠÚ SR
0 €
4419016245 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
475.03 €
5190059035 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
80 €
23/42/054/243 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3 286.08 €
1/2023 Finančná dotácia Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
700 €
732023 Zmena zmluvných podmienok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
5 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy Odb.: Obec Stretava
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0 €
30012023 Finančný dar na fašiangový ples Odb.: Obec Stretava
Dod.: AGRO PALÍN, s.r.o.
500 €
0043/23/SPPD/CEZ Údržba, sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
0042/23/SPPD/CEZ Nájom plynárenského zariadenia Odb.: Distribúcia SPP
Dod.: Obec Stretava
1 €
15812022 Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
42005D Zmena programu a ceny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
22.32 €
31102022 Zmena programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk