Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 429)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22112023 Grantový účet Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
3 k ZM-KO-OD-21-0166 2021/obec Úprava textácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
67/O-23 Audítorské služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
720 €
RA-SNCA/20203561 Elektronická pečať Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
450/79/2023/UP - Obec Čečehov, Obec Jastrabie pri Michalovciach, Obec Iňačovce, Obec Palín, Obce Senné, Obec Stretava, Obec Stretavka, Obec Zemplínska Široká a Združenie obcí Čierna voda - Uh Spolupráca pri výstavbe verejnej kanalizácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
0 €
23/42/010/73 Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie činností v zmysle dohody Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
5190064592 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
90 €
23/42/054/1794 §54 Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
923.94 €
773/15/1120 Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
1 k 2/2023 Poskytnutie finančnej dotácie v zmenenej výške Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
700 €
71132010011 Užívanie Vymedzených úsekov ciest - zábezpeka Odb.: Obec Stretava
Dod.: SkyToll, a.s.
50 €
7113201000 Užívanie Vymedzených úsekov ciest Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť
50 €
1-806151393248 SIM karta Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
18 €
IROP-Z-302091DFN7-91-108 Poskytnutie NFP na projekt "Riešenie migračných výziev v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5 200 €
4680000894 Poistenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
436.66 €
D01_SEP-IMRK2-2021-003555 Zmeny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
181 771.56 €
2/2023 Finančná dotácia Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
800 €
2023/MS/ST/01 Poskytnutie konzultácií a spracovanie Žiadosti o NFP s názvom "Multifunkčné ihrisko - Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Michal Švábik - EUROFONDY
500 €
2023/NAF035 Finančný príspevok na projekt "Modernizácia osvetlenia verejných priestranstiev obce" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
7014854141 Povinné zmluvné poistenie - motorové vozidlo Dacia Dokker Odb.: Obec Stretava
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
94.40 €
Generované portálom Uradne.sk