Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 371)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
09052022 Úprava Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIDEY s.r.o.
3 270 €
2022/NAF030 Finančný príspevok na projekt "Detské ihrisko v oddychovej zóne v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
290420222 Odchyt, odvoz a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Stretava
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
40 €
290420221 Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Stretava
Dod.: MUDr. Andrea Dulinová, všeobecné lekárstvo
220 €
1 Stavebný dozor počas realizácie stavby: Rekonštrukcia MK a výstavba chodníkov v obci Stretava - zmena a doplnenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIDEY s.r.o.
3 924 €
25032022 Zmena cien za služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
16032022 Stavebný dozor počas realizácie stavby: Rekonštrukcia MK a výstavba chodníkov v obci Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIDEY s.r.o.
3 924 €
1/2022 Finančná dotácia Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
500 €
22022022 Zmena a doplnenie zmluvy Odb.: Obec Stretava
Dod.: ICL s.r.o.
0 €
18022022 Kybernetická bezpečnosť Odb.: Obec Stretava
Dod.: KB Protect s.r.o.
20 €
15122021 Zámena nehnuteľnej veci Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ján Komárik
0 €
992021 Úprava práv a povinnosti pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Okresný súd Michalovce
0 €
18112021 Zmena výšky limitu pre platobný príkaz Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
29/2021/IZ Vecné bremeno Odb.: Obec Stretava
Dod.: Košický samosprávny kraj
0 €
5112021 Prenájom všetkých stĺpov verejného rozhlasu Odb.: Obec Stretava
Dod.: LEKOS, s.r.o.
0 €
28102021 Nádoby, čipy, váženie Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
25102021 Audítorské a poradenské služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
0 €
2021/NAF029 Finančný príspevok na projekt "Revitalizácia oddychovej zóny v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
21/42/010/45 MOS §10 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
6102021 Zhotovenie diela (stavby) Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: ICL s.r.o.
173 527.66 €
Generované portálom Uradne.sk