Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 399)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
732023 Zmena zmluvných podmienok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
5 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy Odb.: Obec Stretava
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0 €
30012023 Finančný dar na fašiangový ples Odb.: Obec Stretava
Dod.: AGRO PALÍN, s.r.o.
500 €
0043/23/SPPD/CEZ Údržba, sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
0042/23/SPPD/CEZ Nájom plynárenského zariadenia Odb.: Distribúcia SPP
Dod.: Obec Stretava
1 €
15812022 Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
42005D Zmena programu a ceny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
22.32 €
31102022 Zmena programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
221486 Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky Odb.: Obec Stretava
Dod.: LEKOS, s.r.o.
0 €
221457 Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky Odb.: Obec Stretava
Dod.: LEKOS, s.r.o.
0 €
221496 Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky Odb.: Obec Stretava
Dod.: LEKOS, s.r.o.
0 €
22/42/010/62 Výkon činnosti občanov - §10 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/016/22 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
113 798.15 €
7102022 Audítorské služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
720 €
31/2022/VB Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Stretava
Dod.: Košický samosprávny kraj
0 €
4/2022 Pokrytie nákladov - registrácia hráčov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obec Stretava
500 €
3/2022 Dotácia na zabezpečenie pohostenia členov a dary pre jubilantov a ocenených v roku 2022 Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Stretava
Dod.: Obec Stretava
500 €
20092022 Úprava niektorých ustanovení Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
100150822 Úprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
540 €
1/2022 1 Zmena ceny za hudobnú produkciu "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Martin Kuriplach
300 €
Generované portálom Uradne.sk