Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 442)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4619029043 Poistenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
455.27 €
5190064735-1 Zmena počtu osôb aj poistného Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
75 €
5190064735 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
120 €
2024/NAF38 Finančný príspevok na projekt "Výsadba zelene v areáli obecného cintorína a v areáli obecného úradu" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
4 Nahradenie prílohy č. 1 Zmluvy Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
1/2024 Dotácia na pokrytie nákladov jarnej časti 8. futbalovej ligy Západ pre rok 2024 Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
1 250 €
24/42/054/133 §54 Podpora udržania pracovných návykov 2 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
847.80 €
2024/251 Poskytnutie dotácie na účel "Rekonštrukcia strechy domu smútku" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo financií SR
15 000 €
19032024 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Stretava
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0 €
461/9028417 Poistenie - miestne komunikácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
440.24 €
461/9028473 Poistenie verejného osvetlenia Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
123.07 €
888/2023 MOaPS Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad vlády SR
0 €
29112023 Deaktivácia - Mobilný hlas Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
22112023 Grantový účet Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
3 k ZM-KO-OD-21-0166 2021/obec Úprava textácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
67/O-23 Audítorské služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
720 €
RA-SNCA/20203561 Elektronická pečať Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
450/79/2023/UP - Obec Čečehov, Obec Jastrabie pri Michalovciach, Obec Iňačovce, Obec Palín, Obce Senné, Obec Stretava, Obec Stretavka, Obec Zemplínska Široká a Združenie obcí Čierna voda - Uh Spolupráca pri výstavbe verejnej kanalizácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
0 €
23/42/010/73 Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie činností v zmysle dohody Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
5190064592 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
90 €
Generované portálom Uradne.sk