Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 422)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/42/054/1794 §54 Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
923.94 €
773/15/1120 Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
1 k 2/2023 Poskytnutie finančnej dotácie v zmenenej výške Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
700 €
71132010011 Užívanie Vymedzených úsekov ciest - zábezpeka Odb.: Obec Stretava
Dod.: SkyToll, a.s.
50 €
7113201000 Užívanie Vymedzených úsekov ciest Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť
50 €
1-806151393248 SIM karta Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
18 €
IROP-Z-302091DFN7-91-108 Poskytnutie NFP na projekt "Riešenie migračných výziev v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5 200 €
4680000894 Poistenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
436.66 €
D01_SEP-IMRK2-2021-003555 Zmeny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
181 771.56 €
2/2023 Finančná dotácia Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
800 €
2023/MS/ST/01 Poskytnutie konzultácií a spracovanie Žiadosti o NFP s názvom "Multifunkčné ihrisko - Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Michal Švábik - EUROFONDY
500 €
2023/NAF035 Finančný príspevok na projekt "Modernizácia osvetlenia verejných priestranstiev obce" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
7014854141 Povinné zmluvné poistenie - motorové vozidlo Dacia Dokker Odb.: Obec Stretava
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
94.40 €
1 k 23/42/054/1256 Zmena znenia dohody v článku III. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1 k 23/42/054/243 Zmena znenia dohody v článku III. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
18052023 Združenie FP potrebných na spracovanie PD pre stavebné povolenie projektu "Združenie obcí Čierna voda-Uh kanalizácia" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Združenie obcí "Čierna voda - Uh"
5 743.70 €
5190061621 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/42/054/1256 Poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
342.30 €
ZML-3-63/2021-230 Tabletový počítač Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská republika - ŠÚ SR
0 €
4419016245 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
475.03 €
Generované portálom Uradne.sk