Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 392)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
31102022 Zmena programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
221486 Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky Odb.: Obec Stretava
Dod.: LEKOS, s.r.o.
0 €
221457 Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky Odb.: Obec Stretava
Dod.: LEKOS, s.r.o.
0 €
221496 Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky Odb.: Obec Stretava
Dod.: LEKOS, s.r.o.
0 €
22/42/010/62 Výkon činnosti občanov - §10 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/016/22 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
113 798.15 €
7102022 Audítorské služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
720 €
31/2022/VB Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Stretava
Dod.: Košický samosprávny kraj
0 €
4/2022 Pokrytie nákladov - registrácia hráčov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obec Stretava
500 €
3/2022 Dotácia na zabezpečenie pohostenia členov a dary pre jubilantov a ocenených v roku 2022 Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Stretava
Dod.: Obec Stretava
500 €
20092022 Úprava niektorých ustanovení Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
100150822 Úprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
540 €
1/2022 1 Zmena ceny za hudobnú produkciu "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Martin Kuriplach
300 €
22/42/012/25 Menšie obecné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
2/2022 882022 Finančná dotácia Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
500 €
182022 Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti Odb.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Stretava
100 €
01599/2022-PKZO-B40043/22.00 Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenský pozemkový fond
350 €
02/2022 Zabezpečenie ozvučenia počas obecných osláv Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Jeseňko
650 €
01/2022 Zabezpečenie hudobnej produkcie počas obecných osláv Odb.: Obec Stretava
Dod.: Martin Kuriplach
600 €
2/2022 Dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky diela: "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Matišin Zdeněk
9 091.20 €
Generované portálom Uradne.sk