Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 378)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2022 882022 Finančná dotácia Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
500 €
182022 Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti Odb.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Stretava
100 €
01599/2022-PKZO-B40043/22.00 Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenský pozemkový fond
350 €
02/2022 Zabezpečenie ozvučenia počas obecných osláv Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Jeseňko
650 €
01/2022 Zabezpečenie hudobnej produkcie počas obecných osláv Odb.: Obec Stretava
Dod.: Martin Kuriplach
600 €
2/2022 Dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky diela: "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Matišin Zdeněk
9 091.20 €
20220504 Používanie služieb IS DCOM Odb.: Obec Stretava
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensky (DEUS)
0 €
09052022 Úprava Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIDEY s.r.o.
3 270 €
2022/NAF030 Finančný príspevok na projekt "Detské ihrisko v oddychovej zóne v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
290420222 Odchyt, odvoz a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Stretava
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
40 €
290420221 Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Stretava
Dod.: MUDr. Andrea Dulinová, všeobecné lekárstvo
220 €
1 Stavebný dozor počas realizácie stavby: Rekonštrukcia MK a výstavba chodníkov v obci Stretava - zmena a doplnenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIDEY s.r.o.
3 924 €
25032022 Zmena cien za služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
16032022 Stavebný dozor počas realizácie stavby: Rekonštrukcia MK a výstavba chodníkov v obci Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIDEY s.r.o.
3 924 €
1/2022 Finančná dotácia Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
500 €
22022022 Zmena a doplnenie zmluvy Odb.: Obec Stretava
Dod.: ICL s.r.o.
0 €
18022022 Kybernetická bezpečnosť Odb.: Obec Stretava
Dod.: KB Protect s.r.o.
20 €
15122021 Zámena nehnuteľnej veci Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ján Komárik
0 €
992021 Úprava práv a povinnosti pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Okresný súd Michalovce
0 €
18112021 Zmena výšky limitu pre platobný príkaz Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk