Komisie OZ

Komisia pre kultúru, školstvo a mládež

Predseda: Mgr. Jana Bartová

Členovia: Mgr. Andrea Tóthová

                   Ing. Zlata Bátorová

Komisia pre šport a telesnú kultúru

Predseda: Marek Tovlin

Členovia: Marián Matuška

                   Martin Horňák

Komisia pre miestny rozvoj

Predseda: Ján Gaľa

Členovia: Jaroslav Valisko

                   Peter Koscelanský

Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a ochranu prírody

Predseda: Miloš Marcinčák

Členovia: Martin Tóth

                   Michal Vajda


Komisia pre financie a správu majetku

Predseda: Peter Horňák

Členovia: Štefan Horňák

                   Radoslav Luco