Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Projekt

 18.02.2014

 

 

 

Uverejnené dňa 21.2.2014

 

                                             

 

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava"

 

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Sprostredkovateľsky orgán: Slovenska inovačná a energetická agentúra

Miesto realizácie projektu: Obec Stretava

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stretava, Obecný úrad, Stretava č. 12, 072 13  p. Palín

Výška  príspevku  schváleného projektu: 197 276,24 €

Finančná čiastka použitá na realizáciu projektu po verejnom obstarávaní : 117 647,43

Spolufinancovanie obce (5%): 6192,16  €

Stručný opis projektu:

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V roku 2010 bola vyhlásená prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry so sídlom v Košiciach výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva.

Obec Stretava zareagovala na túto výzvu pozitívne a podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci s predpokladaným rozpočtovým nákladom vo výške 207 659,30 eur. Boli sme úspešní a napokon nám bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 197 276, 24 eur. Po získaní dotácie a podpise zmluvy s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, bola obcou vyhlásená verejná súťaž na získanie dodávateľa stavby. Celkový náklad na rekonštrukciu po ukončení súťaže pre realizáciu projektu bol súťažou znížený na sumu 123 839,59 eur s DPH. Poskytnutý nenávratný príspevok je 117 647,43 eur. Obec poskytuje na pokrytie nákladov 5 percent z celkovej sumy, čo vo  finančnom vyjadrení činí čiastku 6 192,16 eur.

V rámci realizácie projektu boli demontované svietidlá starých typov, ktoré boli technicky zastarané a nespĺňali súčasné nároky na kvalitu osvetlenia, nevyhovovali požadovaným požiadavkám na svetelné emisie a energetickú nenáročnosť, väčšina z nich už bola po dobe svojej životnosti. V obci boli pôvodne použité výbojkové, ako aj žiarivkové svietidlá, ktoré nevyhovovali z hľadiska vyžarovaného svetelného výkonu, ako aj z hľadiska životného prostredia. Vedenie rozvodu verejného osvetlenia bolo potrebné nahradiť novým z dôvodu skorodovania a častým skratom na vedení.

Navrhovaná modernizácia verejného osvetlenia zahŕňala okrem použitia nových svetelných bodov, ktoré predstavujú v súčasnosti svojimi parametrami najlepšie dostupné technológie, výrazné ovplyvnenie spotreby elektrickej energie. Táto rekonštrukcia by mala priniesť úsporu platieb za spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 30 až 60 percent. Usporené prostriedky tak budeme môcť použiť na iné účely.

V súčasnej dobe je rekonštrukcia verejného osvetlenia  ukončená. Technická obhliadka stavby bola vykonaná 18. februára 2014 a kolaudácia stavby bola vykonaná dňa 20. februára 2014. Pri spomínaných obhliadkach neboli zistené žiadne vady. Zrealizovanou  rekonštrukciou   získame oproti stavu pred rekonštrukciou verejného osvetlenia značné energetické úspory. 

 

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 


1 2 ... 27