Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
83.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
8.52 €
Elektrina- dodávka a distribúcia - 01.01.2019-28.02.2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
418.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
86.00 €
Zmný plyn 2/2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
344.30 €
Poradenské služby 1/2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.78 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Konektivita easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
CNG stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
24.41 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 4.Q 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Zmesový komunálny odpad 1/2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
411.86 €
Pripojenie do internetu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Vydané obedy pre deti MŠ 1/2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
204.60 €
Obedy zamestnanci 1/2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
87.02 €
Obedy detí navštevujúce posledný ročník MŠ 1/2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
52.80 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
72.17 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. technického zariadenia za r.2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOZA
14.28 €
Balíček škôlka Komensky Plus Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMENSKY s.r.o
9.00 €
Reklamné služby - balík Profesionál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
Osvedčenie o absolvovaní predp.vzdelávania MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
Nekonečné volania Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
1.95 €
Programové vybavenie mzdy - v19.01 Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
54.96 €
Maxcom MM720 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.10 €
Poskytnutie právnej pomoci Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Vývoz jedlych olejov a tukov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Elektrina 01.12.2018-31.12.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
334.48 €
Elektrina Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
111.84 €
Finančný spravodajca 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
14.90 €
Maxcom MM720 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-8.10 €
Maxcom MM720 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.78 €
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
152.34 €
Paušálny poplatok 12/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
30.00 €
Zmesový komunálny odpad 12/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
412.56 €
Stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
29.17 €
Konektivita easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Pripojenie do internetu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Aktualizácie web stránky r. 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: wbx, s.r.o.
24.00 €
Finančné vysporiadanie 01.01.2018-31.12.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
270.61 €
Finančné vysporiadanie 01.01.2018-31.12.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
16.03 €
Finančné vysporiadanie 01.01.2018-31.12.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
243.25 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
4.92 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
Tonery Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
36.80 €
Obedy 12/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
75.90 €
Nálepky Fura Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
54.00 €
Poplatok za ročne vedenie účtu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
47.75 €
vodné Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
46.50 €
telefón Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
66.63 €
Zásady odmeňovania poslancov OZ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
6.60 €
Poskytnutie právnej pomoci - právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Obedy - zamestnanci 12/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
98.47 €
Obedy deti MŠ 12/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
166.10 €
Spisová skriňa Odb.: Obec Stretava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
181.20 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK november 2018 Odb.: Obec Budkovce
Dod.: FURA s.r.o.
166.46 €
Poradenské služby december 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Tlač novoročných pozdravov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Magic Print s.r.o.
30.00 €
Audítorske služby pri overení účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Anna Mamajová
720.00 €
Elektrina Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
322.25 €
Elektrina Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
57.05 €
Vyhotovenie 4 paré - projekt: Prestavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
240.00 €
Servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: Marián Kvak PLYN - SERVIS
227.60 €
Aktualizácia programu ASPI za rok 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.82 €
Skartator Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
196.98 €
Platba za doménu, webhosting na obdobie 01.01.2019-31.12.2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
Rec.Betón 0-32 Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
150.07 €
Zmesový komunalny odpad 11/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
411.25 €
Mesačný paušál 11/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
30.00 €
Telekomunikačne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.78 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
77.00 €
Poradenské služby 11/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Internet 12/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
CNG stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
28.85 €
Obedy 11/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
125.40 €
Obecné noviny 2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
88.40 €
Konektivita easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Obedy deti MŠ 11/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
258.50 €
Obedy zamestnanci 11/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
93.89 €
Hračky MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: NOMIland, s.r.o.
1022.50 €
Gigabyte 210 1GB Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
43.90 €
Plyn unimobunky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Marián Kvak PLYN - SERVIS
1209.81 €
Aktualizácia plánu ukrytia obyvateľstva Obce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Chvostaľ Marián, Ing.
70.00 €
Výkon služieb ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby v oblasti BOZP Odb.: Obec Stretava
Dod.: Chvostaľ Marián, Ing.
200.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.16 €
Plakety Odb.: Obec Stretava
Dod.: Victoria Ag Art s.r.o
58.50 €
Hlasový paušál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Kompatibilná atramentová náplň Odb.: Obec Stretava
Dod.: Tonery Liptov
24.50 €
Vývoz odpadových vôd OÚ,MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
144.00 €
Zvýšenie odbornej spôsobilosti - rozšírenie vodičského oprávnenia na SK D,D1 na zamestnanca Odb.: Obec Stretava
Dod.: Autoškola Perfekt
540.00 €
Výmena žiariviek na verejnom osvetlení Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
49.00 €
Služby právnej pomoci oktober 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Vladimír Sabadoš
360.00 €
Plaketa Odb.: Obec Stretava
Dod.: Victoria Ag Art s.r.o
23.50 €
Elektrina október 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
46.52 €
Elektrina oktorber 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
300.60 €
Toner kazeta HP Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
16.90 €
Uhlova bruska, elektrody, kotúče Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
178.76 €
Plakety Odb.: Obec Stretava
Dod.: Victoria Ag Art s.r.o
254.50 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
80.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
468.00 €
Odchyt a karantenizácia psov 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku
70.00 €
Zmesovy komunalny odpad 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
410.55 €
Stlačený zemný plyn 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
24.94 €
Zemný plyn 11/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.96 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie-Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu, ulica Rómska Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Adriana Hajduová
750.00 €
Pripojenie internetu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Konektivita easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmluvný servis 11/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Poradenské služby 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
64.08 €
Obedy 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
151.80 €
Porealizačné zameranie komunikácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Eduard Treščák
250.00 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Autobusová preprava Stretava - Monor a späť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
718.00 €
Obedy pre deti MŠ 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
283.80 €
Obedy zamestnanci 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
77.86 €
Program odpadového hospodárstva pre obec Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Manylo s.r.o
120.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.96 €
Miestna komunikacia - Ulica nad Čiernou Vodou Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
22589.78 €
Hlasový paušál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 3.Q.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Právne služby 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Protisklzový terasový olej Odb.: Obec Stretava
Dod.: DOBRÉ BARVY s.r.o
4784.00 €
Burgundy vinyl Notesy s perom Odb.: Obec Stretava
Dod.: National Pen
300.99 €
Elektrina 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
230.45 €
Elektrina 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
43.26 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
Príručka dobrého starostu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
15.00 €
Odborný mesačník Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca s.r.o.
74.00 €
Príspevok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
68.10 €
Odchyt a karantenizácia psov za mesiac 09/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
50.00 €
Telekomunikačné služby 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.78 €
Konektivita easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmluvný servis 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Zemný plyn 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
Poradenské služby 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Zmesový komunálny odpad 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
413.17 €
Pripojenie k internetu 10/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Faktúra za vodné a stočné 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
32.06 €
CNG- stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
22.40 €
Poplatok za pripojenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Distribúcia SPP
540.00 €
Finančný spravodajca rok 2019 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
26.40 €
Obedy 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
78.00 €
Ochrana údajov GDPR tretí štvrťrok 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
66.00 €
Obedy zamestnanci MŠ 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
73.28 €
Obedy MŠ pre deti 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
286.00 €
Vitrína Odb.: Obec Stretava
Dod.: FORPLAST SYSTEMS s.r.o
268.18 €
Froté osušky Odb.: Obec Stretava
Dod.: VIOLET MOON s.r.o
456.50 €
Pravne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Vladimír Sabadoš
360.00 €
telekomunikačné služby 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.30 €
Paušál 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
158.83 €
Elektrina 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
35.33 €
Elektrina 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
45.55 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Vývoz nebezpečneho odpadu 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
nehlasove služby 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.78 €
Odchyt a karantenizácia psov 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
50.00 €
Aktualizacia program ASPI Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.82 €
Tovar a prace MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
131.30 €
Zmesový komunálny odpad 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
578.31 €
telekomunikačne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.78 €
Zemný plyn 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
zmluvný servis 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Konektivita easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
obedy 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
141.50 €
poradenské služby 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Pripojenie internet 9/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Materiál Pick - up Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing.Ľubomír Franko HIRFA o.s
428.85 €
Grafika web stranky Odb.: Obec Stretava
Dod.: wbx, s.r.o.
834.00 €
Kancelarske a čistiace potreby, MŠ, Kultúrny dom, Obecný úrad Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
426.88 €
Nalepky na skrinky - MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Maquita
10.62 €
Autobusova preprava - Stretava - Sarospatak a späť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
230.00 €
Autobusová preprava Stretava - Betliar a späť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
540.00 €
Hlasový paušál 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Telekomunikačne služby 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.26 €
Pravna pomoc 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Elektrina jul/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
37.25 €
Elektrina jul/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
44.50 €
Tabule s erbom obce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Magic Print s.r.o.
92.00 €
Nehlasové služby 7/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.90 €
obedy zamestnancov 7/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
144.90 €
Elektrina 06-08/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
80.00 €
Elektrina 06-08/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
468.00 €
Telekomunikačné poplatky jul/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.78 €
Zemný plyn august/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
Poradenské služby jul Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Zmesový komunalny odpad jul 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
388.05 €
Pripojenie internetu 8/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Konektivita easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Papier - Drogéria - Oslavy Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
184.92 €
Právne služby 7/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Vstupenky na XIII. Krásnohorské hradné hry Odb.: Obec Stretava
Dod.: Tri Ruže
90.00 €
kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
23.16 €
Ohlasenie o vzniku odpadu za II.Q 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Mesač.poplatok - paušál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Poplatky za telekomunikačne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.18 €
Autobusová preprava Stretava - Sárospatak a späť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
150.00 €
Klampiarenske práce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jard plus, s.r.o.
1295.19 €
Elektrina Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
47.00 €
Elektrina Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
8.35 €
Súbory na CD - Zákonné minim. obce Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOTAC, s.r.o.
269.00 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
195.36 €
Odchyt a karantenizácia psov 06/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
30.00 €
Toner Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
19.90 €
Klavesnica, tonery Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
41.70 €
Nehlasove služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
Poradenské služby - jún Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.18 €
Obedy 6/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
128.10 €
Dlážkovica Odb.: Obec Stretava
Dod.: WOOD-Profil s.r.o
186.62 €
Vystúpenie skupiny Ščamba Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ščamba, s.r.o.
1500.00 €
Vystúpenia Ander z Košíc Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ander z Košíc - Ján Pisančin
900.00 €
Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Užan Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mužská spevácka skupina Užan - občianske združenie
150.00 €
Vzstúpenie FK Svojina Odb.: Obec Stretava
Dod.: FOOD 4 YOU s.r.o.
600.00 €
Výstúpenie súboru Tarnavčan Odb.: Obec Stretava
Dod.: Spevácky súbor "Tarnavčan"
180.00 €
Detské atrakcie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Štim Róbert
450.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
Pripojenie internetu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
CNG stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
23.09 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
388.56 €
Oprava verej. osvetlenia za KD Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
87.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
79.60 €
OCHRANA úDAJOV gdpr Odb.: Obec Stretava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
44.00 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Konektivita easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Licencia 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
300.00 €
Vlajky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Signo, s.r.o.
105.90 €
Vodné stočné Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
52.92 €
Dlážkovica Odb.: Obec Stretava
Dod.: WOOD-Profil s.r.o
808.79 €
Obedy MŠ jún 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
306.74 €
Obedy zamestnanci MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
86.10 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
19.00 €
Klampiarské a izolatérske práce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jard plus, s.r.o.
874.19 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
74.12 €
Mes.poplatok telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Elektroinštalacia + revízia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
1261.34 €
Právna pomoc Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
počítačový program Infokat Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic
119.00 €
Vypočtova technika Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
593.10 €
Elektrina Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
35.60 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Program ASPI Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.82 €
Finančné vysporiadanie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
117.83 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
8.04 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
387.35 €
obedy 5/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
88.20 €
Motorová nafta Odb.: Obec Stretava
Dod.: Benzínka Palín s.r.o
424.78 €
Zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.78 €
Vytvorenie a spracovanie dotazníka -Život v našej obci Odb.: Obec Stretava
Dod.: DATATRADE s.r.o.
40.80 €
Obecné noviny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
20.80 €
Konektivita easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Motorova kosačka Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
279.80 €
CNG Škoda pikap Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
22.51 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Pripojenie na internet Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Poradenské služby verejné obstarávanie Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Tlač plagátov a pozvánok "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
64.00 €
Strava zamestnanci Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
63.00 €
Strava HN Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
19.00 €
režijné náklady Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
271.46 €
Mobilné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
54.25 €
telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Odmena za právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Elektrina Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
42.06 €
Za odvoz a zneškodňovanie odpadu z VKK Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
233.50 €
Vypracovanie žiadosti o NFP Ekodvor Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: FOR PROJEKT s.r.o.
600.00 €
Hudobný program "Deň matiek" Odb.: Obec Stretava
Dod.: "VIŇANČAN"
250.00 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Mesačná paušál za internet MŠ a KD Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Mobilný telefón Samsung Galaxy J5 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.00 €
Kancelárske potreby a papier Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
42.15 €
Reklamné predmety ku Dňu matiek (taška, zástera, brožúra s receptami) Odb.: Obec Stretava
Dod.: Lenka Vorreiterová MAGIC-PRINT
640.00 €
Okrasné dreviny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
165.00 €
Dodanie internetu za máj Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.78 €
Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03.2018-31.05.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
670.00 €
Elektrina - dodávka a distriúcia za obdobie: 01.03.2018-31.05.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
80.00 €
Zemný plyn - 5/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
Zmesový komunálny odpad - apríl 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
388.76 €
Poradenské služby za rok 2018, mesačná splátka za apríl Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Obedy 4/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
100.20 €
Rezivo fošňa 0,05x0,15x4 - 6 m Odb.: Peter Horňák
Dod.: Matej Wiczmándy
576.00 €
Obedy pre zamestnancov za mesiac 4/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
75.60 €
Obedy pre žiakov v hmotnej núdzi za apríl 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
180.00 €
Obedy pre deti MŠ za apríl 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
256.76 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Poplatok za telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.61 €
Zmluvný servis 4/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ a Dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Realizácia verejného obstarávania ! Prístavba. nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity MŠ" Odb.: Obec Stretava
Dod.: UltimaRatio, s.r.o.
120.00 €
Elektrina za obdobie: 01.03.2018 - 31.3.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
25.85 €
Vývoz odpadových vôd DK Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
66.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu. Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Obedy pre deti MŠ a dospelých počas Akcie obvodného kola prehliadk dramatizácií rozprávok materských škôl konanej dňa 12.04.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
63.60 €
Odmena za právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
Toner - 3 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
47.70 €
Lipa malolistá Marlen globe-10 ks, Malus slivesris - 9 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
581.00 €
Poplatky za telekomunikačné služny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.58 €
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní č. VO300112017 - marec Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Zemný plyn - 4/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
Zmesový komunálny odpad za marec 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
580.43 €
Dodanie internetu za mesiac apríl Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
23.60 €
Obedy 3/2018 Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Pšárová Marianna
96.60 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: rok 2018, za prevádzku: verejný rozhlas Odb.: Obec Stretava
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Vyúčtovanie za obdobie: 19.12.2017 - 23.3.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
64.14 €
Oprava dát v predpisoch Dane, príprava výkazu Dani z nehnuteľností za rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
21.60 €
Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome v obce Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kovaľ Milan
900.00 €
Obedy - zamestnanci za mesiac Marec 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
71.40 €
Obedy - hmotná núdza za mesiac Marec 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
18.00 €
Obedy - režijné náklady za mesiac Marec 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
217.56 €
Zmluvný servis - 3/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet - MŠ, DK Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Hygnienické a školské potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
92.11 €
Poplatok za telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.66 €
Školské multilicencie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Silcom multimedia
299.85 €
Toner HP CE285A Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.90 €
Elektrina - 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
15.72 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk na obdobie 1 roka od úhrady - licencie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
169.00 €
Aktualizácia programu ASPI za rok 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Webex media, s.r.o.
181.82 €
Obedy 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
97.20 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.18 €
Vypracovanie Žiadosti o NFP - Prestavba rodinného domu na komunitné centrum Odb.: Obec Stretava
Dod.: FOR PROJEKT s.r.o.
500.00 €
Poradenské služby za rok 2018, mesačná splátka - február, pri verejnom obstarávaní č. VO-30112017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Nehlasové služby za 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.42 €
Dodanie internetu za mesiac marec 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmesový konunálny odpad za február 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
388.56 €
Zemný plyn 3/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
27.00 €
Toner Brother TN-2110/2120 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
14.90 €
Fotopasca, SD karta, Bettery Pack, Anténa, Napájací zdroj, Servisné a inštalačné práce. Odb.: Obec Stretava
Dod.: LABTECH s.r.o.
440.90 €
Kancelárske, hygienické a toaletné potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
39.86 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.36 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Obedy - hmotná núdza za mesiac 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
16.00 €
Obedy - zamestnanci za mesic 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
48.30 €
Obedy - režijné náklady za mesiac 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
245.00 €
Update programového vybavenia agendy obecného úradu pre rok 2018-v18.01. Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
246.00 €
Odmena za právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 - 1 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
26.00 €
Elektrina - 1.1.2018 - 31.1.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
34.49 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.84 €
Kontrola hasiacich prístrojov-4ks. Oprava hasiacich pristrojov-5ks. Dodané hasiace prístroje-2 ks. Kontrola požiarneho vodovodu-2ks. Skúška požiarnej hadice-2ks. Revízna správa 1ks. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
154.00 €
Perá - 150 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: National Pen
263.49 €
Elektrina - dodávka a distribúcia za 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
670.00 €
Eelktrina - dodávka a distribúcia za 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
80.00 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOZA
14.28 €
Inštalácia SW Mzdová agenda a HDÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
10.80 €
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní č. VO-30112017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní č. VO-30112017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SM - CONSULT, s.r.o.
70.00 €
Telekomunikačné služby - 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.78 €
Zemný plyn - 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
355.00 €
CMG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
22.54 €
Internet za 2/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmesový komunálny odpad za obdobie 1/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
387.75 €
Internet - MŠ a Dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Obedy 1/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
114.00 €
Kancelárske a hygienické potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
167.03 €
Obedy - hmotná núdza za 1/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
17.00 €
Obedy - zamestnanci za 1/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
48.30 €
Obedy - režijné náklady za 1/2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
227.36 €
Vývoz odpadových vôd MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
66.00 €
Dodané vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu. Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Update programového vybavenia MZDY - v18.01. Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
54.96 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Nálepky Fúra Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
54.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
54.80 €
Odmena za právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Vladimír Sabadoš
360.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Eduard Treščák
227.00 €
Zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2018. Odb.: Obec Stretava
Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
Toner Canon EP-27 - 1 ks Odb.: Peter Horňák
Dod.: DALNet s.r.o.
17.90 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet za prípojné miesto Materská škola a kultúrny dom Stretava. Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Internet za mesiac január 2018. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Členský príspevok pre členov DHZ na rok 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
60.00 €
Finančný spravodajca, ročník 2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
7.45 €
Elekrina: 01.12.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
19.36 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2017-31.12.2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.74 €
Elektrina - dodávka a distribúcia. Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2017-31.12.2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
180.90 €
Zemný plyn. Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2017-31.12.2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
623.30 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
4.20 €
Obedy - 12/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
99.60 €
Odchyt a karantenizácia psov v mesiaci december v počte 1 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
30.00 €
Tlačivá - "Daň z nehnuteľnosti" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
40.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.08 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
24.40 €
Zmesový komunálny odpad za obdobie 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
389.82 €
Kancelárske a toaletné potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
80.36 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Výdaj recyklovaného materiálu a vodorovné premiestnenie nákladným vozidlom IVECO. Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
158.65 €
Poplatok Prima banky Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017. Poplatok CDCP za ročné vedeie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
47.75 €
Poskytnuté audítorské služby účtovnej závierky za rok 2016 a spracvoanie audítorskej spávy. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Anna Mamajová
720.00 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.42 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
26.72 €
Poskytnutie právnej pomoci Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Obedy 11/2017 - zamestnanci Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
67.20 €
Obedy 12/217 - hmotná núdza Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
16.00 €
Obedy - 12/2017 - režijné náklady Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
230.30 €
Elektrina - 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
31.40 €
Toner Canon EP-27 - 1ks, toner HP Q2612 - 2ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
47.70 €
Kalendár nástenný potlačou -17ks, kalendár stolový s potlačou - 15 ks. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
194.40 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.84 €
Zostava Praktik, skrinka Praktik s košmi, doprava. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Baribal s.r.o.
576.00 €
Aktualizácia programu ASPI za rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
Výdaj recyklovaného materiálu a vodorovné premiestnenie nákladným vozidlom Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
140.33 €
Zemný plyn - 12/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Telefon 12/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.59 €
Zmesový komunálny odpad - november 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
398.52 €
Telefon 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.06 €
Telefon 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
65.82 €
Internet MŠ a Dom kultúry - 12/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Obecné noviny rok 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
67.60 €
Internet - 12/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
19.63 €
Obedy 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
121.00 €
Platba za doménu Odb.: Obec Stretava
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Baterka do mobilu Odb.: Obec Stretava
Dod.: AVACOM s.r.o.
64.52 €
Obedy - zamestnanci 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
65.10 €
Obedy - režijné náklady 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
286.16 €
Obedy - hmotná núdza 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
15.00 €
Preloženie elektrickej inštalácie v dielni a čas s prekládkou súvisiaci. Dodaný materiál. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
84.12 €
Fošňa drevená 5x15x500 sm Odb.: Obec Stretava
Dod.: Matej Wiczmándy
540.00 €
Projekt: Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
480.00 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.38 €
Školské potreby pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
16.60 €
Pílový kotúč 400x3,0x0,30 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
37.00 €
Elektrina - 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
76.94 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK - 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
158.30 €
Projekt: Rekonštrukcia Domu smútku a príľahlých chodníkov - Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
650.00 €
Odmena za právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Administratívna mapa SR-v drevenom ráme Odb.: Obec Stretava
Dod.: VKÚ Harmanec, s.r.o.
147.80 €
Odchyt a karanterizácia psov v mesiaci október - 1 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
30.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
4.62 €
Elektrina - dodávka a distrubúcia 01.09.2017 - 30.11.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.00 €
Posedenie dôchodcov z dňa 4.11.2017 - pohostenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
572.00 €
Telefon - 11/201 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.15 €
Zemný plyn - 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 9-11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
689.00 €
Vývoz odpadových vôd - MŠ, OÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
132.00 €
Obedy - 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
149.70 €
Vyjadrenie - "Prestavba rodinného domu na komunitné centrum" Odb.: Obec Stretava
Dod.: ANTIK Teelcom s.r.o.
9.60 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
18.46 €
Internet - 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmesový komunálny odpad - 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
388.72 €
Hudobná produkcia pri príležitosti dňa "Úcty k starším" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Občianske združenie Ciffra
450.00 €
Administratívne, hygienické potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
70.22 €
Predškolská výchova - časopis pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ARES spol.s.r.o.
10.80 €
Fotoalbumy s potlačou, taška papierová s potlačovu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
288.00 €
Zmluvný servis - 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet - MŠ, DK - 11/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Betónový podval Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pandy - Rempex
400.00 €
Plynové topidlo Karma-3ks, servisné prehlaidky, materiál, práca a dopavné náklady Odb.: Obec Stretava
Dod.: Marián Kvak PLYN - SERVIS
1505.30 €
Obedy - zamestnanci -10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
69.30 €
Obedy - deti hmotná núdza - 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
15.00 €
Obedy - režijné náklady - 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
275.38 €
Hračky pre Materskú školu Odb.: Obec Stretava
Dod.: NOMIland, s.r.o.
694.70 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Servisné práce - návrat do uzavretého obdobia - Mzdová agenda v 17.01 Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
20.76 €
Poskytnutie právej pomoci Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Vykonané práce na stavbe - "Oprava a ošetrenie miestnej komunikácie v obci Stretava - vetva "B". Odb.: Obec Stretava
Dod.: VIKOL, s.r.o.
2009.70 €
Vyjadrenie ku Komunitnému centru Odb.: Obec Stretava
Dod.: UPC BROADBAND SOVAKIA, s.r.o.
17.00 €
Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie: Prestavba rodinného domu na komunitné centrum Odb.: Obec Stretava
Dod.: MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
13.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Elektrina - 9/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
203.26 €
Autobusová preprava na trase Stretva - Monor /HU/ a späť, dňa 10.09.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
414.00 €
IP kamera,krabica, anténa, konzola,elektroinštalačný materiál, inštalácia a konfigurácia systému, HDD Seagate Sky Hawk Surveillance 2TB 5900R Odb.: Obec Stretava
Dod.: LABTECH s.r.o.
488.58 €
Poplatok za telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Zemný plyn 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
4.14 €
Obedy - 9/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
101.60 €
Zmesový komunálny odpad - 9/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
527.44 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
24.32 €
Príspevok - zriadenie SOÚ - Školského úradu v Pavlovcia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
68.30 €
Internet - 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Oedy - zamestnanci - 09/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
73.50 €
Obedy - hmotá núdza - 09/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
11.00 €
Obedy - režijné náklady - deti MŠ - 09/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
200.90 €
Stavebné práce - dodávka a montáž krytina na altánok - ulica Dolný Koniec Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jard plus, s.r.o.
981.50 €
Vodné a stočné - 24.6.2017-27.09.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
34.58 €
Zriadenie el. inštalácie pre kameru Lesopark Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
78.35 €
Internet MŠ, DK - 10/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telek. zariadení siete Slovak Teekom, a.s. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. s číslom 6611726820 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.67 €
Poskytnutie právnej služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Fotenie obce/mesta/jar/leto2017 - 2 časť platby Odb.: Obec Stretava
Dod.: CBS, spol. s.r.o.
88.80 €
Elekromotor Odb.: Obec Stretava
Dod.: VYBO Electric a.s.
179.00 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ". Odb.: Obec Stretava
Dod.: 3C SYSTEMS s.r.o.
500.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu - august 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
256.72 €
Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 1až 12 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
68.00 €
Elektrina - 8/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
148.56 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
Školské a hygieniské potreby pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
105.72 €
Školské a hygieniské potreby pre Materskú školu Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
78.57 €
Aktualizácia programu ASPI za rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
4.92 €
Drevený altánok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Peter Dynis
1185.00 €
Odchyt a karantenizácia psov august 20017 v počte 3 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
90.00 €
Kancelárske a hygienické potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
32.69 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet 9/2017 - MŠ a DK Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zemný plyn - 9/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Internet 9/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Autobusová preprava na trase 2x autobus, a späť dňa 15.08.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
450.00 €
Zmesový komnálny odpad 8/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
352.23 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.08 €
Obedy 8/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
110.10 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Alkoholtester - 10 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: ALKOMA s.r.o.
38.40 €
Odmena za právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Dodaný tovar + oprava kosačky a krovinorezu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
421.13 €
Finančné vysporidanie za fak. obdobie: 01.01.2017-31.07.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
7.08 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
17.50 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.70 €
Telefon 7/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.71 €
Zemný plyn - 8/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
689.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.00 €
Okno dvojkrídlové 1200x900 mm, montážna pena Odb.: Obec Stretava
Dod.: CLEAN-ED s.r.o.
109.00 €
Obedy 7/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
102.90 €
Autobusová preprava na trase Stretava - Nyíregyháza Sóstó a späť. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
600.00 €
Hľadanie a odstránenie chýb v úhradách o predpisoch damí Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
10.38 €
Opravná faktúra za služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Opravná faktura za služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
ESET Endpoint Antivirus Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
221.76 €
Zmluvný servis za mesiac 8/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet 8/2017 za obdobie 8/2017-MŠ, DK Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Tonery: Canon EP-27-2ks, HP Q2612A-2ks, DC Korektor zásuv. 2,5/5,5 na kábel, DC Korektor zástrč. 9 mm, POE pasivni-sada kabelov/injecctor a splitter Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
72.50 €
Internet 8/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
CNG stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
13.52 €
Zmesový komunálny odpad 7/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
353.82 €
Astilba-60 ks, Lipa-7 ks. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
440.00 €
Preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
26.40 €
Podklady pre Materskú školu Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
17.39 €
Dodávka a montáž ISSO žlúzií a sieti proti hmyzu - Kultúrny dom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef HADEK
332.00 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.07 €
Ručné čerpadlo Odb.: Obec Stretava
Dod.: PRODO s.r.o.
219.24 €
Projekt: Prestavbsa rodinného domu na Komunitné centrum - Stretava, na základe zmluvy o dielo č. 04/2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
4900.00 €
Telefón Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.05 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu. Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Dodaný materiál. Zriadenie el. inštlácie, montáž reflektorov a svietidiel, montáž ovládacieho zariadenia a spínacieho prvku pre altánky Lesopark. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
1215.47 €
Oprava spojov svietidiel na verejnom osvetlení Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
120.00 €
Dodaný materiál. MOntáž trojfázovej zásuvky pre Dom kultúry. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
87.55 €
Zmluvný servis Odb.: Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Michalovce
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet 7/2017 - pripojne miesto MŠ Stretava, Dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Tabuľa Lesopark 90x60. Polep tabuľky stránkové hodiny. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
66.00 €
Autobusová preprava na trase Stretava-Bardejov a späť, dňa 23.07.2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
372.00 €
Auobusová preprava na trase Stretava-Stará Ľubovňa-Červený kláštor a späť, dňa 07.07.2017. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
516.00 €
Odmena za právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Kontrola, oprava a údržba detských ihrísk Odb.: Obec Stretava
Dod.: DREVO-MATT, s.r.o.
350.00 €
Dosky na šalovanie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Matej Wiczmándy
336.00 €
Tráva Odb.: Obec Stretava
Dod.: Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohadnícke a zhradkáske potreby
44.86 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
7.80 €
Polatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.36 €
Poplatok za pohrebikso Stretava za rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Zemný plyn - 7/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Kancelárske a hygienické potreby pre OcÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
33.32 €
CNG stlačený zemný plyn Dod.: SPP CNG s.r.o.
22.43 €
Zmesový komunálny odpad jún 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
352.63 €
Internet - 7/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Obedy - 6/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
99.30 €
Moja prvá kniha predškoláka Odb.: Obec Stretava
Dod.: IKAR, a.s.
24.50 €
Spotreba Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
45.59 €
Obedy jún 2017 - zamestnanci Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
69.30 €
Obedy jún 2017 - deti Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
308.70 €
Obedy jún 2017 - hmotná núdza Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
21.00 €
Dodávka okrasných drevín Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
618.00 €
Hádzanárska sieť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
90.76 €
Telefón Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
10.05 €
Telefón Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.62 €
Dodaný tovar Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
132.60 €
Odmena za právne služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Sabadoš Vladimír
360.00 €
Aktualizácia programu ASPI za rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
Obedy 5/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
120.50 €
Odchyt psov za mesiac máj 2017 - 1 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
10.00 €
Zemný plyn - 6/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Telefón - 5/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.06 €
CNG stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
19.55 €
Internet OcÚ - 6/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 6/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet 6/2017 - MŠ, Dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
362.83 €
Obedy máj 2017 - hmotná núdza Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
21.00 €
Obedy máj 2017 - deti MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
314.58 €
Obedy máj 2017 - zamestnanci Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
90.30 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.48 €
Poplatok za pripojenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP, a.s.
216.36 €
Telefon Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.14 €
Vypracovanie "Komunitného plánu sociálnychslužieb pre obec Stretava na roky 2017-2021" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Jana Margová
220.00 €
Kabel USG A-A, 1,8m 2. - 1 ks, Toner - 3 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
49.70 €
Hygienické potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
103.18 €
Hygienické potretby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
140.19 €
Zameranie, architektonický návrh, prípravné práce projektovej dokumentácie: Prestavbs rodinného domu na Komunitné centrum - Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
2000.00 €
Betónové oplotenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: UNI.GARÁŽ s.r.o.
2940.72 €
Dodný materiál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
53.48 €
Eelktrina - 1.3.2017-31.5.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
45.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1040.00 €
Vystúpenie folklórnej ženskej skupiny Pajtaški dňa 13.5.2017 k príležitosti sviatku Deň matiek Odb.: Obec Stretava
Dod.: Od srdca k srdcu, o.z.
200.00 €
Telefón Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.18 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
4.08 €
Telefón 4/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Zemný plyn - 5/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Dodaný tovar Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
181.21 €
Internet 5/2017 - MŠ a DK Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
CNG stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
22.32 €
Zmesový komunálny odpad - 4/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
354.52 €
Internet 5/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Obedy 4/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
78.20 €
Obedy zamestnanci - apríl 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
79.80 €
Obedy deti MŠ - apríl 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
247.94 €
Obedy - deti HN - anpríl 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
16.00 €
Kancelárske potreby pre OcÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
38.15 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu. Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Spracovanie hlseni o vzniku odpdu podľa zmluvy o poskytovani služieb o oblasti nakladania s pdpadmi a nasledych dodatkov. Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Telefon 4/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
4.03 €
Výkon sužieb ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby v oblasti BOZP. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Chvostaľ Marián, Ing.
180.00 €
Školenie SW IFOsoft k podsystému DA, SK, cestovné náklady Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
110.82 €
Kontrola hasiacich prístrojov-9 ks, kontrola požiarneho vodovodu-2 ks, skúška požiarných hadíc-2 ks, revízna správa-1ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
83.00 €
Náklady na dopravu, OM: 438644 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Náklady na dopravu, OM: 442286 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Náklady na dopravu, OM: 428739 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Náklady na dopravu, OM: 437612 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Náklady na dopravu, OM: Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Montáž prevádzkovej plomby , OM: 428739 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
Montáž prevádzkovej plomby , OM: 438644 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
Montáž prevádzkovej plomby , OM: 44286 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
Montáž prevádzkovej plomby, čislo OM: 437612 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
Montáž prevádzkovej plomby , OM: 435289 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
Telefon 3/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.27 €
Dodaný materiál. Zriadenie elektrickej inštalácie, montáž svietidiel vo WC ženy kultúrny dom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
381.85 €
Kancelársky a hygienický tovar Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
63.14 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.90 €
Obedy - 3/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
132.60 €
Zemný plyn 4/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Rekonštrukcia WC-ženy v dome kultúry Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kovaľ Milan
1632.00 €
Stanovisko k zmene druhu pozemku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
24.00 €
Telefon 3/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Vyúčtovanie za obdobie 16.12.2016 - 27.03.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
61.31 €
Zmesový komunálny odpad - 4/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
526.69 €
Internet 4/2017 - MŠ a Dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Zmluvný servis 4/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet - apríl 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Riad pre dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: KARLO s.r.o.
464.74 €
VM Florian varvný signál, KOMO 748, AS 1 spínač, montáž, nastavenie, zaškolenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: MK hlas, s.r.o.
2344.00 €
Obedy - hmotná núdza 3/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
17.00 €
Obedy - deti 3/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
201.88 €
Obedy - zamestnanci 3/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
86.10 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za prevádku: verejný rozhlas, rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Hrable Odb.: Obec Stretava
Dod.: Presto spol. s r.o.
240.20 €
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk na obdobie 1 roka - licencia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
149.00 €
Výdaj recyklovaného materiálu Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
208.10 €
Vodorovné premiestnenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
177.84 €
Preddavok na modul Pečať rozvoja obce a miest Odb.: Obec Stretava
Dod.: NiS SR
196.80 €
Kľučenky, grafické prípravy a šablony, dopravné Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Smrhola-OLYMP
611.88 €
Aktualizácia programu ASPI za rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
Fotrenie obce/mesta jar/leto 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: CBS, spol. s.r.o.
90.00 €
Nehlasové služby 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.36 €
Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa pre Televýchovnú jednotu. Vyhotovenie OPaOS pre Televýchovnú jednotu. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
105.90 €
Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa na Obecnom úrade. Vyhotovenie OPaOS pre Obecný úrad. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
105.40 €
Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa v MŠ. Vyhotovenie OPaOS pre MŠ. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
105.40 €
Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa v Komunitnom centre. Vyhotovenie OPaOS pre Komunitné centrum. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
105.40 €
Dodaný materiál. Demontáž a motnáž hl. ističa v Požiarnej zbrojnici. Vyhotovenie OPaOS pre Požiarnu zbrojnicu. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
125.40 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
235.33 €
Vývoz nebezpečnéhoodpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
Osedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
Hygienické a kancelárske potreby pre OcÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
173.16 €
Hygienické potreby pre Dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
234.34 €
Výchovno vzdelávací prodes Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
59.62 €
Hygienické a školské potreby pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
96.93 €
Internet+telefón 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Zemný plyn 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Obedy 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
111.70 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
23.09 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ a DK Stretava - 3/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
31.87 €
Pomoc pri výkaze Dasne z nehnuteľnosti za rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
20.76 €
Zmesový komunálny odpad 3/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
353.13 €
Internet 3/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia a údržba odvodňovaích kanálov v obci Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
1450.00 €
Vývoz odpadových vôd MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
66.00 €
Dodaný materiál. Výmena žiaroviek, objímky a stýkača na verejnom osvetlení cintorína. Výmena žiaroviek v sieni nádeje Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
346.59 €
Smerové šípky-obojstranné, farba žtá, text čierny - 2ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: ALUPROJEKT s.r.o.
86.40 €
Telefón Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.53 €
Obedy - hnotná núdza - 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
16.00 €
Obedy zamestnanci - 2/2017 Odb.: Slvenský zväz chovateľov
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
54.60 €
Obedy pre deti MŠ - 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
214.62 €
Update programového vybavenia agendy obecného úradu rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
237.91 €
Vrecia na komunálny odpad, likvidácia odpadu z vriec Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Telefón Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-16.07 €
Internet 2/2017 - KD Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Zákon o rodine - Veľký komentár Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
38.50 €
Zmuvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Kancelárske kreslo Combi KL krémové Odb.: Obec Stretava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
214.80 €
Predplatné elektronického časopisu GRANT n 12 mesiacov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Gemini Group s.r.o
24.00 €
Zástava obecná - 2 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Signo, s.r.o.
37.44 €
Odborný mesačník PaM-Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca s.r.o.
66.00 €
Knihy: Mzdárske zákony 2017, Zákonník práce 2017, Odvody Odb.: Obec Stretava
Dod.: RELIA, s.r.o.
25.30 €
Telefon 1/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.43 €
Zástava SR, EU, obecná Odb.: Obec Stretava
Dod.: Signo, s.r.o.
75.60 €
Projektové energetcké hodnotenie "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ján Repka
300.00 €
Obedy 1/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
115.90 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.96 €
Telefón 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.10 €
Pripojenie k internetu, router Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
107.80 €
Internet - 2/2017 - MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Kanc. potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
35.55 €
Zemný plyn 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
299.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny - 01.01.2017-28.02.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
159.00 €
Dodávka a distribúcia elektriny - 01.01.2017-28.02.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1681.00 €
Účasť na odbornom seminári Odb.: Obec Stretava
Dod.: Anna Cupáková
47.00 €
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOZA
14.28 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
353.13 €
Plynové topidlo Karma Beta 5+ montáž, montáž potrubia + materiál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Marián Kvak PLYN - SERVIS
570.70 €
Internet 2/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Obedy - hmotná núdza 1/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
17.00 €
Obedy - deti 1/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
249.90 €
Obedy - zamestnanci 1/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
54.60 €
Dobropis k FA č. 2375015213 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-26.12 €
HR01 Hrnček - Classic Odb.: Obec Stretava
Dod.: Finary Decor s.r.o.
236.40 €
Update programového vybavenia - mzdy Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
54.96 €
Telefon 1/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.35 €
Vypracovanie projektového zámeru - zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských kôl pre MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: FOR PROJEKT s.r.o.
500.00 €
Perá Odb.: Obec Stretava
Dod.: National Pen
215.99 €
HP 250 G4 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
434.00 €
Aktivácia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
10.00 €
Tonery Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
81.50 €
Vývoz odpadových vôd OÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
66.00 €
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
Internet 1/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Internet 1/2017 - MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Platba za doménu webhosting a zálohu webstránky na obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie: 1.1.2016-31.12.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
619.73 €
Finančné vysporiadanie za fakturačné obd. 1.1.2016-31.12.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
57.66 €
Kanc. potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
49.58 €
Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie: 1.1.2016-31.12.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
178.52 €
Finančný spravodajca, ročník 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
13.67 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.66 €
Obedy december 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
110.70 €
Nálepky FURA Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
54.00 €
Telefón 1/2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Komunálny odpad 12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
353.92 €
CNG stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
24.11 €
Mikuláš - luxusný kostým Odb.: Obec Stretava
Dod.: Peter Dreck s.r.o.
72.42 €
Brožúra CO+väzba, Výročná srpáva obce Stretava+väzba Odb.: Obec Stretava
Dod.: Lenka Vorreiterová MAGIC-PRINT
140.00 €
Telefón 12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.79 €
Vývoz jedlých olejov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Kanc. potreby, Mikul. oblek, štetec Odb.: Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Michalovce
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
80.94 €
Telefón 12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.90 €
Vodné a stočné 9-12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
51.88 €
Poplatok Prima banky Slovensko za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2016, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
47.75 €
Členský príspevok na rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Michalovce
60.00 €
NDD pravítko, MDD hlavolam, hodiny, menovka na dvere, tabuľka, rafické prípravy a šablóny, dopravné Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Smrhola-OLYMP
353.52 €
CD - "Príhovory, prejavy, vinše a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce " Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Pavol Kohajda - MONEX
23.90 €
Obedy - hnotná núdza 12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
16.00 €
Obedy - deti MŠ 12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
203.84 €
Obedy - zamestnanci 12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
69.30 €
Poskytnuté audítorske služby pri overení účtovmej závierky za rok 2015 a spracovanie audítorskej správy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Anna Mamajová
600.00 €
Práce na Kultúrnom dome Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: JOzef Stretavský
262.46 €
Internet 12/2016 - MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Zmluvný sevis 12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
HP ProBook 450 G2 i3, ADATA HV 100 2TB external 2,5 biely Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
551.90 €
Školské hračky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Insgraf
419.10 €
Rýpadlový nakladač Odb.: Obec Stretava
Dod.: LENOL SK s.r.o.
237.60 €
Aktualiácia programu ASPI za rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: LENOL SK s.r.o.
181.75 €
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku, správne poplatky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Eduard Treščák
327.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
Náklady ku existencii telekomunikčných zaridení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Taška suvenír hnedá - 150 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Finary Decor s.r.o.
124.20 €
Zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
402.00 €
Internet, Telefón 12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Obrusy - 55 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Tibor Farkaš - BELIVIE
445.00 €
Plynové kachle Odb.: Obec Stretava
Dod.: AD značenie s.r.o.
90.72 €
Obedy 11/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
136.10 €
Zmesoý komunálny odpad 11/2016 - Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
353.23 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
21.53 €
Internet 12/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Obecné noviny rok 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
67.60 €
Kancelárske potreby Odb.: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Palíne
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
27.21 €
Diár vreckový s potlačou - 10 ks. Stolový kalendár 25 ks. Tabule označenie obce s erbom.Tabule Nevstupujte do objektu. Novoročné priania. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
287.50 €
Kvalifikovaný systémový certifikát Odb.: Obec Stretava
Dod.: Dising, a.s.
103.20 €
Orientačný smerový systém-farebná obojstranná smerová šípka+čierny informačný nápis-10ks, Orientačný smerový systém-farebná obojstranná smerová šípka+čbiely informačný nápis-15 ks, Stĺp 2500x90 mm- 6ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: ALUPROJEKT s.r.o.
2183.10 €
Oedy - deti v hmotnej nudziza 11/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
17.00 €
Obedy pre deti MŠ za 11/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
255.78 €
Oedy - zamestnanci 11/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
77.70 €
Vývoz odpadových vôd MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
62.40 €
Telefón 11/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.89 €
Výdaj recyklovanéhomateriálu a vodorovné premiestnenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
451.86 €
Výdaj recyklovaného materiálu a vodorovné premiestnenie. Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
311.15 €
Skriňa zasúvacia, breza - 4ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
432.00 €
Dodávka a výsadba okrasnej zelene Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
495.00 €
Telefón 11/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
El. okružná píla Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták-Lonater
159.90 €
Obedy 10/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
187.90 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
7.50 €
Zemný plyn - 11/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
402.00 €
Hudobný program "Posedenie dôchodcov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Folklórna skupina Škucirka
100.00 €
Elektrina 1.9.2016-30.11.2016 - MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
119.00 €
Elektrina - 1.9.2016-30.11.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1213.00 €
Telefón 10/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.46 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
17.45 €
Tonery - 12 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
32.80 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet 11/2016 - MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Internet 11/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
354.92 €
Hrnček - Classic-100 ks, Taška suvenír ST2 hnedá s modulom -100 ks. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Finary Decor s.r.o.
525.60 €
Kontrolná zložka pre bezpečnosť práce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o.
140.22 €
Obedy za zamestnancov - 10/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
63.00 €
Obedy pre deti v hmotnej núdui - 10/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
18.00 €
Obedy pre deti v MŠ - 10/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
241.08 €
Obedy pre deti a pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnli súťaže " Slávik v MŠ" dňa 21.10.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
60.18 €
Kancelárske a hygienické potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Michal Panák - MIPA
109.69 €
Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 pre projekt: "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie existujúcej MŠ. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
35.00 €
Okrasná zeleň Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
328.00 €
Plastová nádoba na odpad 120 l - 20 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
737.64 €
Telefón 10/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.89 €
Hranol 8x15x400 cm-18 ks, Hranol 5x15x500 cm-54 ks, Rezivo na mostk , Odb.: Obec Stretava
Dod.: Matej Wiczmándy
1222.80 €
Porealizačné zameranie komunikácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Eduard Treščák
540.00 €
Telefon 11/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Vyhotovenie OPaOS Sieň nádeje. Vyhotovenie OPaOS blezkozvodu Sieň nádeje. Odstránenie závažných nedostatkov zistených pri revízii Sieň nádeje. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
375.00 €
Vyhotovenie OPaOS Kultúrny dom, Vyhotovenie OPaOS blezkozvodu Kultúrny dom. Dodaný materiál. Zriadenie elektrickej inštlácie a montáž zásuvky v Kultúrnom dome. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
335.49 €
Vyhotovenie OPaOS Obecný úrad, Odstránenie závažných nedostatkov zistených pri revízii Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
250.00 €
Vyhotovenie OPaOS Materská škola Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
150.00 €
Vyhotovenie OPaOS TJ ihrisko, Montáž svietidiel v zasadačke, výmena zásuvky v miestnosti pre náradie, Dodaný materiál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
215.68 €
Výdaj recyklovaného materiálu a vodorovné premiestnenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
141.34 €
Internet 10/2016 - MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
Kancelárske a hygienické potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
143.78 €
Zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
402.00 €
Telefon 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Technická kontrola plynového zariadenia na vozidle s ponorom CNG ev. č. MI881BS Odb.: Obec Stretava
Dod.: Autostarko s.r.o.
60.00 €
Obedy 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
148.70 €
Pripojenie do internetu 10/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon vozidiel Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
34.69 €
Príspevok na činnosť a prevádzku odborného zamestnanca SOÚ-Školského úradu so sídlom v Pavlovciach nad Uhom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
67.10 €
Zmesový komunálny odpad 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
538.29 €
Vodné a stočné od 22.06.2016-27.09.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
75.46 €
Obedy zamestnanci - 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
67.20 €
Obedy deti MŠ - 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
301.84 €
Obedy pre deti - hmotná núdza Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
19.00 €
Telefón 8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.99 €
Hrnčeky a džbániky pre MŠ v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: Insgraf
59.00 €
Zriadenie el. inštalácie na ihrisku pre bojler č. 2. Mntáž sporákových vypínačov pre bojlery na ihrisku - 2 ks, Obecný úrad 1 ks. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
220.43 €
Pojekt na navebné povolenie: Rekonštrukcia MŠ - rozšírenie kapacity MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
2170.00 €
Telefón 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.61 €
Termos - 4ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: GastroLUX, s.r.o.
251.76 €
CD - 3 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vladmír Rohaľ
20.20 €
Inštalačné práce, prenájom plošiny, materiál Odb.: Obec Stretava
Dod.: LABTECH s.r.o.
586.14 €
Obedy 8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pšárová Marianna
162.50 €
Inštalácia, konfigurácia a oživenie sig. zariadení, siréna vonkajšia, kábel. Odb.: Obec Stretava
Dod.: LABTECH s.r.o.
201.88 €
Kladivo mulčovače, doprava Odb.: Obec Stretava
Dod.: CS Technika s.r.o.
42.98 €
Zmluvný servis 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Aktualizácia programu ASPI za rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.78 €
Zemný plyn 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
Červené vrecia na odpad, likvidácia odpadu z vriec Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Odchyt a karanterizácia psov v počte 1 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
30.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
353.03 €
Telefón 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Školské potreby pre MŠ, kancelárske poreby pre OcÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
161.38 €
Zákon o obecnom zriadení - komentár Odb.: Obec Stretava
Dod.: martinus.sk
49.51 €
Internet 9/2016 MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Internet 9/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Telefón 8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.99 €
Výber dodávateľa prác Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIDEY s.r.o.
220.00 €
Telefón 8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.49 €
Civilný sporový poriadok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
67.00 €
Autobusová preprava dňa 14.7.2016, 28.7.2016 na trase Stretava-Sárospatak Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
300.00 €
Obedy - zamestnanci 7/2016 Dod.: Pšárová Marianna
156.90 €
Kanc. potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
7.82 €
Kniha Zemplín z neba Odb.: Obec Stretava
Dod.: CBS, spol. s.r.o.
166.10 €
Likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
201.41 €
Nehlasové služy 7/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
Zemný plyn 8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
Elektrina KD 6-8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
119.00 €
Elektrina 6-8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1213.00 €
Telefón,Internet 8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
Komunálnyodpad júl 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
365.37 €
Zmluvný servis 8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Dodanie internetu 8/2016 - MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Dodanie internetu 8/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Prenájom detských atrakcií: Detský vláčik "Aladin", Maxi smýkačka Odb.: Obec Stretava
Dod.: Štim Róbert
300.00 €
Vystúpenie Jadranky a Adrianky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jadranka
700.00 €
Vystúpenie mužskej speváckej skupiny "Užan" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mužská spevácka skupina Užan - občianske združenie
140.00 €
Hudobné vystúpenie, vozenie na koňoch a na koči Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Barančík ČIKO
400.00 €
Náklady spojené s vystúpením pri príležistosti stertnutia rodákov v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mihaľovski nevesti i beťare
250.00 €
Výchovno-zábavný program: Maskoti pre deti počas kultúrno-spoločenskej aktivity"Deň detí", Výchovno-zábavný program: Maľovanie na tvár pre deti počas kultúrno-spoločenskej aktivity"Deň detí" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Zuzulienka Ing. Zuzana Fabiánová, PhD.
110.00 €
Telefón 7/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.89 €
Akumulátor, Servisné práce, Prepava materiálu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Signál Jozef MItro
62.16 €
Vypracovanie Relevantnej štúdie: "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Stretava". Odb.: Obec Stretava
Dod.: Iveta Ondarišinová
200.00 €
Telefón 7/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
Finančný spravodajca, ročník 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
26.40 €
Dodaný tovar: Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ, Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie, Ranný filter Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
8.33 €
Poplatok za rekvalifikačný kurz - ˇUčtovník - Modul - Podvojné účtovníctvo Odb.: Obec Stretava
Dod.: Akadémia vzdelávania Michalovce, o.z.
312.00 €
Odobratý tovar + oprava mot. krovinorezu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
129.22 €
Toner - 6 Ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Michal Panák - MIPA
161.38 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Autobusová preprava na trase: Stretava -Cemerné Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
297.60 €
Nastavenie rozhlasovej ústredne, kontrola OR, cestovné náklady Odb.: Obec Stretava
Dod.: MK hlas, s.r.o.
102.00 €
Nehlasové služby 6/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
Zemný plyn 7/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
Telefón 6/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.77 €
CNG zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
17.59 €
Zmluvný servis 7/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet júl 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Mesačný paušál - 7/2016 - internet MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
363.72 €
Poplatok za pohrebisko Stretava za rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
Oprava elek. píly Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
36.00 €
Teleón 6/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
Telefón 6/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
Obedypre zamestnancov jún 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
151.20 €
Obedy pre deti v hmotnej núdzi jún 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
39.00 €
Režijné náklady za vydané obedy pe deti -za ún 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
299.88 €
El. reťazová píla, Nnhradné diely na kosačku, olej Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták - Lonater
227.26 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
66.02 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Vypracovanie projektu Odb.: Obec Stretava
Dod.: L+H KOM s.r.o.
400.00 €
Vyhotovenie znaleckého posudku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Lapšanský
525.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie: rok 2016 a prevádzku: verejný rozhlas Odb.: Obec Stretava
Dod.: SLOVGRAM
32.08 €
Toner - 4ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Michal Panák - MIPA
61.73 €
Maľovanie na tvár Odb.: Obec Stretava
Dod.: Zuzulienka Ing. Zuzana Fabiánová, PhD.
40.00 €
Občerstvenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZOČ spol. s r.o.
327.00 €
Slolička - 10 ks, preprava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
197.50 €
Odvoz a likvidácia odpadu 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
161.33 €
Aktualizácie programu ASPI - rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
Nehlasové služby 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
Hlasové služby 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.24 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
42.55 €
Výstava 1(výzbroj a výstroj vojaka), výstava 2 (poľná nemocnica), streľba zo vzduchovky, hod ranátom, výstrel z mínometu, streľba z historickej zbrane 100 nábojov, streľba zo vzduchových pištolí, streľba so vzduchovky s puškohľadom, hľadanie mín, cestovné náklady Odb.: Obec Stretava
Dod.: Múzeum na kolesách
548.00 €
Zemný plyn 6/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
Projekt na stavebné povolenie: Rekonštrukcia MŠ-rozšírenie kapacity MŠ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
600.00 €
Zmluvný servis 6/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Mesačný paušál za internet MŠ - 6/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Komunálny odpad máj 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
354.02 €
Dodanie internetu jún 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
CNG stlačený zemný plyn Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
15.20 €
Odmena exekútora Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Michal Kruppa
60.85 €
Strava - dospelí 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
81.90 €
Strava - hmotná núdza 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
40.00 €
Strava - deti 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
301.84 €
Telefón 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.77 €
Oprava chýbajúcej fázy na ihrisku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
30.00 €
Montáž kondenzátorov na ponorku v Dome smútku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
79.80 €
Telefón 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
Zriadenie verejného osvetlenia a inštalácie v altánku Lesopark Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
1237.05 €
Dodané vrecia Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Preddavok na modul 12 mesačná licincia do NISSR Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národné informačné stredisko SR, a.s.
234.00 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.66 €
Odvoz a likvidácia odpadu apríl 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
220.05 €
Tašky plátené s potlačou Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
128.00 €
Drevo Odb.: Obec Stretava
Dod.: Matej Wiczmándy
984.00 €
Blahoželanie - pohľadnice Odb.: Obec Stretava
Dod.: DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o.
10.80 €
Zemný plyn - máj 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
Hlasové služby 4/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Regulácia EBU 15 rozbe. Oprava elektronaradia. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták-Lonater
61.00 €
Zmluvný servis - 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ Stretava 5/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
119.00 €
Elektrina 1.03.2016-31.05.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1163.00 €
Lenovo Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Kancelárske potreby, drogéria Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
345.98 €
Školské potreby - hmotná núdza Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
16.60 €
Knihy pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: RAABE
64.00 €
Zmesový komunálny odpad apríl 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
529.53 €
Internet máj 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
CNG stlačený zemný plyn na pohon Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
18.56 €
Pripojenie OM 1401754 Stretava. Zapojenie rezervovanej kapacity HI. istič Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
62.50 €
Textilné tašky s potlačou Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
110.00 €
Strava - hmotná núdza 4/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
40.00 €
Strava - deti 4/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
307.72 €
Strava - dospelí 4/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
115.50 €
Telefon 4/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Hlasový paušál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.49 €
Benzin. čerpadlo. Oprava elektronaradia. Olej 2l Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták-Lonater
281.90 €
Vypracovanie auditu PZS r. 2015, Výkon niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby kat. 1 a 2 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Chvostaľ Marián, Ing.
158.00 €
Prevoz detí MŠ na vystúpenie v Z. Širokej Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
36.72 €
Verejná správa Slovenskej republky - ročný prístup Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
84.00 €
Kniha Zemplín z neba- záloha Odb.: Obec Stretava
Dod.: CBS, spol. s.r.o.
163.90 €
Spracovanie hlasení o vzniku odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Telefón 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
44.44 €
Zemný plyn 4/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
Hlasové služby 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Nehlasové služby 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
4.14 €
Zmluvný servis 4/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 4/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Komunálny odpad 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
352.13 €
Internet 4/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zemný plyn CNG 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
18.90 €
Strava - dospelí - 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
94.50 €
Strava - režijné náklady 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
253.82 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
35.00 €
Školské a hygienické potreby pre deti MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
113.69 €
Telefon 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
51.88 €
Ihrisková zmes profesiosionál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Semenárstvo sr..o.
91.32 €
Internetový prístup Odb.: Obec Stretava
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
149.00 €
Hlavičkové papiere, tabuľky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
340.00 €
Tovar a služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták-Lonater
131.32 €
Žalúzie a siete Dom kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef HADEK
173.00 €
Aktualizácia programu ASPI Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
181.75 €
Update programu v16.01 Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
237.91 €
Nehlasové služby 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.84 €
Vývoz NO Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
Telefón 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Vertikulátor Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták-Lonater
599.90 €
Príručka na CD "Poznávanie drevín 3 - Ihličnany" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
12.00 €
Zemný plyn 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
Zneškodnenie OO Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Rudolf Šuňavský
558.96 €
Revue civilnej ochrany obyvateľstva Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
7.09 €
Materiál, oprava poruchy v Dome smútku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
69.98 €
Zmluvny servis 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Tonery Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
43.83 €
Internet 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mišľan Vladimír
101.00 €
Vývoz TKO 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
352.73 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
71.40 €
Strava - HN 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
24.00 €
Strava - dospelí 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
73.50 €
Strava - režijné náklady 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
197.96 €
Telefón 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Červené vrecia na TKO Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Vrecia na separovaný zber Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Nálepky FURA Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
57.00 €
Tlač harmonogramov na rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
57.60 €
Publikácia "Účtovné súvsťažnosti" Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
25.00 €
Telefón 3/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.52 €
Verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOZA
14.28 €
New holland - rýp. nakladač Odb.: Obec Stretava
Dod.: OLMANNSTAV spol. s r.o.
792.00 €
Nehlasové služby 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.90 €
Elektrina 1.1.2016-29.2.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
119.00 €
Elektrina 1.1.2016-29.2.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
1163.00 €
Zemný plyn 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
402.00 €
Telefón 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Internet 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Vývoz TKO 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
364.52 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
44.36 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
19.69 €
Atlantic Odb.: Obec Stretava
Dod.: Soleya s.r.o.
97.22 €
Strava - dospelí 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
84.00 €
Strava - HN 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
26.00 €
Strava - režijné náklady 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
192.08 €
Telefón 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Potlač dresov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Roman Vorreiter
180.00 €
Vývoz žumpy MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
62.40 €
Update MZDY v16.01 Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
54.96 €
Telefón 2/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
58.01 €
Vystúpenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: SÚSP OZ FS Mihaľovski nevesti i beťare
250.00 €
Fin. vysporiadanie za rok 2015 - elektrina Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
609.84 €
Fin. vysporiadanie za r. 2015 - elektrina Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
91.91 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Finančný spravodajca roč. 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
12.46 €
Plastové tabule Odb.: Obec Stretava
Dod.: BILNET s.r.o.
76.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
20.54 €
Telefón 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Diáre 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
66.50 €
Informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
Zmluvný servis 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Internet 1/2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Finančné vysporiadanie r. 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
386.95 €
Nehlasové služby 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.66 €
Zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Kancelársky papier Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
14.95 €
Vývoz TKO 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
353.13 €
Telefón 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Vývoz žumpy OcÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
60.00 €
Vodné a stočné 24.9.2015-17.12.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
58.16 €
Telefón 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
43.37 €
Auditorské služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mamajová Anna, Ing.
600.00 €
Strava - dospelí 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
81.90 €
Strava - režijné náklady 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
219.52 €
Strava HN 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
30.00 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
43.85 €
Odpredaj nepotrebného majetku Odb.: Obec Stretava
Dod.: GAMA-PD Pavlovce nad Uhom
4400.00 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
18.85 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
170.25 €
Školské pomôcky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Zábavné učení, s.r.o.
184.06 €
Aktualizácia ASPI Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
121.86 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
30.83 €
Nehlasové služby 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
Telefón 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Zemný plyn 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Internet 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Vývoz TKO 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
354.22 €
Vývz NO Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
Obecné noviny na rok 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
67.60 €
Strava - HN 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
35.00 €
Strava - režijné náklady 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
239.12 €
Strava - dospelín 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
109.20 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
16.51 €
Telefón 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Telefón 12/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.37 €
Batérie do telefónov Odb.: Obec Stretava
Dod.: AKU-SHOP.CZ s.r.o.
17.50 €
Oprava, prehliadka plynového topidla, vyčistenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Marián Kvak PLYN - SERVIS
566.20 €
Sadenice lesných drevín Odb.: Obec Stretava
Dod.: Alena Dudová
298.80 €
Sadenice Odb.: Obec Stretava
Dod.: Alena Dudová
199.20 €
Vonkajšie nástenné svietidlo Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jiří Mánek
34.66 €
Nehlasové služby 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
Elektrina 1.9.2015 - 30.11.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
122.00 €
Elektrina 1.9.2015 - 30.11.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
1486.00 €
Telefón 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Zemný plyn 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Internet 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 11/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Vývoz TKO 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
528.78 €
Školské potreby - hmotná núdza Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
16.60 €
Kancelársky papier Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
14.95 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
16.78 €
Telefón 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Zhotovenie Isso žalúzií a siete proti hmyzu v objekte KD a MŠ a OcÚ Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef HADEK
327.00 €
Strava - HN 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
37.00 €
Strava - režijné náklady 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
298.90 €
Strava - dospelí 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
126.00 €
Tlač propagačných brožúr Odb.: Obec Stretava
Dod.: B.U.M. studio s.r.o.
840.00 €
Informačné tabule Odb.: Obec Stretava
Dod.: BILNET s.r.o.
2970.00 €
Telefón 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.55 €
Zhotovenie vertikálnych a okenných žalúzií do objektu KD v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef HADEK
155.00 €
Zhotovenie vertikálnych a okenných žalúzií do objektu KD v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef HADEK
966.00 €
Rekonštrukcia stropu v Kultúrnom dome Odb.: Obec Stretava
Dod.: HALMA s.r.o.
3758.51 €
Vešiaky, police do MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: NOMIland, s.r.o.
126.80 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Dodávka a výsadba okrasnej zelene - MŠ, obecná záhrada Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
497.80 €
Dodávka a výsadba okrasnej zelene - ul. Hracka Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Ladislav Mihalik - AGROSLUŽBY
725.40 €
Svietidlá Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jiří Mánek
327.23 €
Príspevok - SOÚ - Školský úrad Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
65.50 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
268.36 €
LED žiarovky Odb.: Obec Stretava
Dod.: N-Terr s.r.o.
58.25 €
Tašky na víno Odb.: Obec Stretava
Dod.: Green Print s.r.o.
31.21 €
Pečiatka, tonery Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
62.91 €
Nehlasové služby 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.78 €
ROOT Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kurent s.r.o.
28.00 €
Zemný plyn 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Telefón 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.68 €
Dopravné značky Odb.: Obec Stretava
Dod.: AD značenie s.r.o.
120.72 €
Vývoz TKO 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
353.23 €
Vývoz pneumatík Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
116.10 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
17.02 €
Internet 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 10/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
92.39 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Stretava
Dod.: UNICO SK, s.r.o.
275.83 €
Strava - HN 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
34.00 €
Strava - režijné náklady 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
286.16 €
Strava - dospelí 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
126.00 €
Telefón 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.24 €
Náklady na dopravu Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
20.00 €
Nádoba na odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
227.40 €
Kniha "Slobodný prístup k informáciám v samospráve" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
18.10 €
Stavebný materiál - Kultúrny dom Odb.: Obec Stretava
Dod.: UNICO SK, s.r.o.
2644.20 €
Telefón 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.37 €
Časopisy pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: ARES spol.s.r.o.
21.80 €
Vodné, stočné 24.6.2015-23.9.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
84.89 €
LED žiarovky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Bc. Iveta Olbertová ILED
58.02 €
Aktualizácia programu ASPI Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
121.86 €
Červené vrecia na TKO Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Svietidlá Odb.: Obec Stretava
Dod.: ARES spol.s.r.o.
302.10 €
Vyúčtovanie zálohovej faktúry - predplatné VS 2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca s.r.o.
39.00 €
Montáž plomby Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
8.10 €
Likvidácia odbadu z VKK Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
889.20 €
Nehlasové služby 8/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
Stavebný dozor Odb.: Obec Stretava
Dod.: PRO-STAV, Jozef Vaľo
490.00 €
Telefón 8/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Vývoz tetrapaku Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
116.10 €
Verejná správa ročník 2016 - predplatné - záloha Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca s.r.o.
39.00 €
Internet 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Kancelárske potreby pre MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
34.44 €
Zemný plyn 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
25.05 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
15.23 €
Vývoz TKO 8/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
354.42 €
Internet MŠ 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 9/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Stavebné práce na stavbe "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
142871.92 €
Telefón 8/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Preprava Stretava - Sárospatak a späť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
300.00 €
Výmena kábla v KD Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
273.26 €
Telefón 8/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.06 €
Finančný spravodajca roč. 2016 - preddavok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
26.40 €
Nehlasové služby 7/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.72 €
Dopravné značky Odb.: Obec Stretava
Dod.: AD značenie s.r.o.
403.20 €
Červené vrecia na TKO Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
79.20 €
Zemný plyn 8/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
18.50 €
Elektrina 1.6.2015 - 31.8.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
1486.00 €
Elektrina 1.6.2015 - 31.8.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
122.00 €
Telefón 7/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.89 €
Vývoz TKO 7/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
363.53 €
Zmluvný servis 8/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 8/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Internet 8/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Telefón 7/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Stavebný dozor "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Vaľo - PRO-STAV
490.00 €
Odchyt zvierat 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FA HUNTER-Igor Tomko
207.96 €
Preprava Stretava - Sárospatak a späť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
300.00 €
Preprava Stretava - Košice a späť Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
240.00 €
Telefón 7/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.69 €
Update programového vybavenia MZDY - v15.07. Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
21.00 €
Červené vrecia na odpad Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Vyúčtovanie SOU I.Q 2015 Odb.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
Dod.: Mesto Michalovce-SOU
0.17 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu II.Q Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Vlajky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Signo, s.r.o.
123.84 €
Licencia za pohrebisko za rok 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Stretava
Dod.: PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
500.00 €
Výber dodávateľa Odb.: Obec Stretava
Dod.: PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
980.00 €
Nehlasové služby 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.66 €
Telefón 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
ESET Endpoint Antivirus Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
261.41 €
Zemný plyn 7/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Školské tlačivá Odb.: Obec Stretava
Dod.: ŠEVT a.s.
13.76 €
Internet 7/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Vývoz TKO 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
363.63 €
Internet MŠ 7/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 7/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Adaptér Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
14.90 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
43.46 €
Vodné a stočné 25.3.2015 - 23.6.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
3.14 €
Vodné a stočné 25.3.2015 - 23.6.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
47.16 €
Telefón 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.74 €
Telefón 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.55 €
Strava - dospelí 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
121.80 €
Strava - režijné náklady 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
215.60 €
Strava HN 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
20.00 €
Štrk, New Holland rýp. nakladač Odb.: Obec Stretava
Dod.: OLMANNSTAV spol. s r.o.
960.60 €
Dopravné kužele Odb.: Obec Stretava
Dod.: 3C SYSTEMS s.r.o.
108.97 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
12.66 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
19.68 €
Aktualizácia programu ASPI 2.štvrťrok 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
121.91 €
Osobná preprava MŠ - Nyiregyháza Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Szabo - Szabotrans
300.00 €
Nehlasové služby 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
4.44 €
Telefón 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Aktualizácie súboru "Kompetencie obce" za rok 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOTAC, s.r.o.
151.20 €
Zemný plyn 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Vývoz tetrapaku Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
116.10 €
Strava - dospelí 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
130.20 €
Strava HN 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
28.00 €
Režijné náklady 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
180.32 €
Tonery Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
61.60 €
Licencia do NIP SR Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národné informačné stredisko SR, a.s.
156.00 €
Vývoz TKO 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
551.87 €
Zmluvný servis 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 6/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Internet 6/2015 Odb.: Obec Budkovce
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Technická výpomoc Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
300.00 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
20.94 €
Telefón 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Červené vrecia na TKO Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Telefón 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.95 €
Predplatné mesačníka VS 2015 - doplatok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca s.r.o.
39.00 €
Elektrina 1.3.2015-31.5.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
1486.00 €
Elektrina 1.3.2015-31.5.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
122.00 €
Telefón 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Nehlasové služby 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
Zemný plyn 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Internet 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Vývoz TKO 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
354.02 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
136.38 €
Strava - režijné náklady 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
190.12 €
Strava HN 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
27.00 €
Zmluvný servis 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 5/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Vývoz NO Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
Strava - dospelí 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
115.50 €
Telefón 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.24 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
19.01 €
Telefón 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.75 €
Struna do kosačky Odb.: Obec Stretava
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
100.20 €
Informačná tabuľa Odb.: Obec Stretava
Dod.: BILNET s.r.o.
48.00 €
Práce na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: BETPRES, s.r.o.
222566.24 €
Dopravné zrkadlá Odb.: Obec Stretava
Dod.: VIAPRO, s.r.o.
447.60 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Dkladací dáždnik Odb.: Obec Stretava
Dod.: CreoCom, s.r.o.
217.68 €
Lesopark Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
573.98 €
Školské potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
82.80 €
Školské potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
16.60 €
Nehlasové služby 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.96 €
Zemný plyn 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Telefón 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.03 €
Internet 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmluvny servis 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 4/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Vývoz TKO 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
386.32 €
Oprava inf. panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR2 Odb.: Obec Stretava
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
143.00 €
Vývoz žumpy MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
59.76 €
Strava - HN 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
39.00 €
Strava - režijné náklady 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
196.00 €
Strava - dospelí 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
138.60 €
Vodné a stočné 17.12.2014 - 24.03.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
48.73 €
Telefón 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.24 €
Kontrola projektovej a rozpočtovej dokumentácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: PRO-STAV, Jozef Vaľo
480.00 €
Telefón 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.37 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
50.50 €
Verejný rozhlas Odb.: Obec Stretava
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Aktualizácia programu ASPI Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
121.91 €
Alkoholtester, náustky Odb.: Obec Stretava
Dod.: MAVEX, spol.s.r.o.
80.00 €
Vývoz žumpy MŠ, OcÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
119.52 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
21.46 €
Účasť na seminári - EKS Odb.: Obec Stretava
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
24.00 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Lapšanský
52.00 €
Práce na spracovaní projektovej dokumentácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: L+H KOM s.r.o.
294.00 €
Telefón 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Nehlasové služby 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.42 €
Strava - HN 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
16.00 €
Strava - režijné náklady 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
87.22 €
Zemný plyn 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Internet 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Internet MŠ 3/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Vývoz TKO 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
398.75 €
Telefón 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.02 €
Vyhotovenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky skrine VO Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
95.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
20.59 €
Telefón 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.62 €
Červené vrecia Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
Modré a žlté vrecia Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
7.20 €
Nálepky Fura Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
57.00 €
Tlač harmonogramov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
57.60 €
Predplatné časopisu revue Civilná ochrana na rok 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
7.80 €
Služby projektového manažéra Odb.: Obec Stretava
Dod.: Grand Vista Slovakia, s.r.o.
980.00 €
Almanach obce.info 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DATATRADE s.r.o.
28.60 €
Za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Stretava
Dod.: SOZA
14.28 €
Update pre rok 2015 - v15.01 Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
237.91 €
Strava - dospelí 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
63.00 €
Vývoz žumpy MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
39.84 €
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mišľan Vladimír
110.00 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
21.66 €
Strava - HN 1/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
31.00 €
Strava - režijné náklady 1/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
157.78 €
Blahoželania Odb.: Obec Stretava
Dod.: DELTA-GRAPHIX SK, s.r.o.
63.66 €
Nehlasové služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.96 €
Preddavky na I.Q 2015 SOÚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mesto Michalovce-SOU
4.30 €
Elektrina 01.01.2015 - 28.02.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
122.00 €
Zemný plyn 01.02.2015 - 28.02.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
450.00 €
Elektrina 1.1.2015 - 28.02.2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
1486.00 €
Telefón 1/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Nôž do hoblíka Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták-Lonater
30.73 €
Balík: Dobrý starosta Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
27.83 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
115.20 €
Konektivita Easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Vývoz TKO 1/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
398.95 €
Internet 2/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Strava - dospelí 1/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
88.20 €
Telefón 1/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Elektronická príručka na CD "Turistika a šport v prírode" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
10.00 €
Update MZDY - v15.01. Odb.: Obec Stretava
Dod.: IFOsoft v.o.s.
43.92 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Telefón 1/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
44.11 €
Nehlasové služby 12/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5.42 €
Publikácie "Miestna samospráva..." Odb.: Obec Stretava
Dod.: RVC Michalovce
59.50 €
Internetový sprístup k portáli iSamosprava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
149.00 €
Zemný plyn 1.1.2014-31.12.2014 vyúčtovanie Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
-1965.52 €
Spracovanie dokumentu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Grand Vista Slovakia, s.r.o.
420.00 €
Finančný spravodajca Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poľak Jozef
48.86 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
29.82 €
Daňové tlačivá na rok 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
31.03 €
Hotové výdavky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kruppa Michal, JUDr.
60.27 €
Hotové výdavky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kruppa Michal, JUDr.
62.60 €
Za informácie o dotáciách a grantoch na rok 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: SAMNET-informačný systém samosprávy
32.86 €
Tonery Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
89.78 €
Internet 1/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Konektivita Easy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Členský príspevok DHZ na rok 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
60.00 €
Zmluvný servis 1/2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Elektrina 1.1.2014 - 31.12.2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
219.66 €
Vyúčtovanie nákladov za IV.Q 2014 SOU Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mesto Michalovce-SOU
34.25 €
Elektrina - finančné vysporiadanie Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
855.50 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
148.00 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Vývoz NO Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
Telefón 12/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.01 €
Vývoz TKO 12/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
397.85 €
Dobropis Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-6.80 €
Telefón 12/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Stretava
Dod.: VVS, a.s.
92.75 €
Telefón Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
49.96 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
137.59 €
Tenda router, práca - servisná jednotka Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
128.12 €
Práce nad rámec objednávky Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
19.00 €
Ochranné pracovné odevy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nádej
31.40 €
Strava - dospelí 12/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
88.20 €
Strava HN 12/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
36.00 €
Strava - režijné náklady 12/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
153.86 €
Dobropis Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-17.95 €
Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP - rok 2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
Vývoz VKK 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
136.71 €
Telefón 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.92 €
Materiál Odb.: Obec Stretava
Dod.: VATI - Vladimír Tirpák
39.82 €
Nehlasové služby 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
3.60 €
Zemný plyn 12/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
564.00 €
Aktualizácia programu ASPI za rok 2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
121.92 €
Zmluvný servis 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Strava - režijné náklady 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
207.76 €
Strava HN 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
44.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
40.32 €
Vývoz TKO 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
401.44 €
Internet 12/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Strava - dospelí 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
117.60 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
22.34 €
Obecné noviny rok 2015 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inprost, spol.s.r.o.
67.60 €
Telefón 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Spínač súmrakový Odb.: Obec Stretava
Dod.: FIRN elektro s.r.o.
96.28 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
22.34 €
Telefón 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.57 €
Kancelárske potreby - MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
16.60 €
Taniere Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pandy - Rempex
27.32 €
Hotové výdavky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kruppa Michal, JUDr.
39.83 €
Vývoz VVK 10/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
308.26 €
Telefón 10/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Vystúpenie súboru na stretnutí dôchodcov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Spevácky súbor "Tarnavčan"
220.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
69.01 €
Nehlasové služby 10/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
4.32 €
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti úcty k starším Odb.: Obec Stretava
Dod.: SÚSP OZ FS Mihaľovski nevesti i beťare
180.00 €
Plagáty A3 (Ako zostať mladým, Modlitbičky) Odb.: Obec Stretava
Dod.: Grigeľ Dušan, Ing.
72.00 €
Vývoz TKO 10/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
596.47 €
Zemný plyn 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
561.00 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
27.38 €
Internet 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
15.94 €
Zmluvný servis 11/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Elektrina 1.9.2014 - 30.11.2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
67.00 €
Elektrina 1.9.2014 - 30.11.2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: VSE a.s.
1694.00 €
Strava - režijné náklady 10/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
220.50 €
Strava - HN 10/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
35.00 €
Strava - dospelí 10/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
147.00 €
Telefón 10/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.37 €
Kuchynské potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pandy - Rempex
897.33 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pandy - Rempex
338.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
144.00 €
Telefón 10/2014 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.35 €
Tonery Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
83.78 €
Spracovanie žiadosti Kompostovisko, Lesopark Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Grand Vista Slovakia, s.r.o.
580.00 €
Kniha Recepty zo Zemplína Odb.: Obec Stretava
Dod.: VERILY s.r.o.
50.00 €
Náhradné diely Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Šesták-Lonater
56.50 €
Vyúčtovanie nákladov za III.Q 2014 SOU Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mesto Michalovce-SOU
1.44 €
Preddavky na IV.Q 2014 SOU Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mesto Michalovce-SOU
12.90 €
Plastové dvere Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mahagon - Ľubomír Boško
2088.58 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €