Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 315)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2021 Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
1/2021 Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
USVRK-OIP-2020/001620-059 Úprava vzájomných práv a povinností v záujme dosiahnutia účelu Zmluvy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
DOH_SEP-IMRK2-2019-001599 Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ZM-KO-OD-20-..._SZ Zabezpečenie vývozu vytriedených zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOSIT a.s.
1182004 Výkon činnosti spoločného obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Spoločný školský úrad Vinné
1893/2020 Tablet a SIM karta k sčítaniu obyvateľov 2021 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
1922/2020 Zabezpečenie služieb VO k projektu "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obstarávateľ SK, s.r.o.
500 €
2020/128/2678 Návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo financií SR
0 €
1786 Kvalifikované dôveryhodné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
405 Aktivácia programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
20/42/010/12 §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
42005 Zmena programu pripojenia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
0 €
1000450918 Vybudovanie plynovodu Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
20200226 Finančné prostriedky vo výške 1000,-€ Odb.: Obec Stretava
Dod.: NAFTA a.s.
1000 €
20/42/012/31 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone MOS Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
101 Triedený zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
100 Program Služieb Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
781/2020 Vydanie platobnej karty Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
441 9012767 Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
0 €