Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
§10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmena programu pripojenia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
0.00 €
Vybudovanie plynovodu Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Finančné prostriedky vo výške 1000,-€ Odb.: Obec Stretava
Dod.: NAFTA a.s.
1000.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone MOS Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Triedený zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Program Služieb Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vydanie platobnej karty Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Stretava
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu veľkokapacitnými reťazovými kontajnermi Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Finančná dotácia Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
3000.00 €
Finančná dotácia Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Stretava
Dod.: Obec Stretava
300.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úver Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia - Fašiangový ples 2020 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Michal Špišák
200.00 €
Zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia - Fašiangový ples 2020 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Michal Špišák
200.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
0.00 €
Stravovacie služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
0.00 €
Zmena bodu 4.1. v Čl. 4 Zmluvná odpalata a náklady Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inštitút pre otvorenú samosprávu
100.00 €
Odpredaj pozemku Odb.: Talnagyová Ľudmila
Dod.: Obec Stretava
0.00 €
Odpredaj pozemkov Odb.: Peter Horňák
Dod.: Obec Stretava
1030.00 €
Doména a webhostinh Odb.: Obec Stretava
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Stretava
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Dar vo výške 50,- eur na liečebné účely pre postihnutého chlapca Marka Šambronského Odb.: Pierott, n.o.
Dod.: Obec Stretava
50.00 €
Poskytovanie audítorských a poradenských služieb Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
720.00 €
Zmena článku II Zmluvy Odb.: Obec Stretava
Dod.: G.K.T., spol.s.r.o.
0.00 €
Finančná dotácia Odb.: Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Michalovce
Dod.: Obec Stretava
150.00 €
Dotácia - detský spevácky zbor Pro Musica a Magnólia Odb.: OZ Speváčik
Dod.: Obec Stretava
200.00 €
Projektová dokumentácia stavby "Rekonštrukcia MK a výstavba chodníkov v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Drahoslava Dankaninová
4320.00 €
Dotácia Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
1300.00 €
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Pucko
1500.00 €
Poskytovanie služby s názvom Periskop pre riaditeľov MŠ prostredníctvom online informačného portálu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
0.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zabezpečenie KD počas oslav Deň matiek Odb.: Obec Stretava
Dod.: Michal Špišák
100.00 €
Dacia Dokker 1.6 SCe Arctica Odb.: Obec Stretava
Dod.: WINKLER s.r.o
11470.00 €
Kontrola detských ihrísk na verejných priestranstvách Odb.: Obec Stretava
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o
230.00 €
IMEI Lenovo, mobilný internet Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zabezpečenie činnosti organizácie r.2019 Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Stretava
Dod.: Obec Stretava
180.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Stretava
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Konzultačné a poradenské služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Inštitút pre otvorenú samosprávu
70.00 €
Odpredaj nehnuteľnosti Odb.: Matej Horváth
Dod.: Obec Stretava
0.00 €
Zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia počas Fašiangovej zábavy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Michal Špišák
200.00 €
Zmluva o vykonávaní ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnických službách v oblasti bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci Odb.: Obec Stretava
Dod.: Chvostaľ Marián, Ing.
0.00 €
Dohoda o ukončení zmluvy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Chvostaľ Marián, Ing.
0.00 €
Reklama Odb.: Obec Stretava
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
Poskytovanie služby Školka KOMENSKY Plus Odb.: Obec Stretava
Dod.: KOMENSKY s.r.o
9.00 €
bozodplatné prevzatie dlhu Odb.: Ing. Stanislav Janič
Dod.: Montin s.r.o.
3971.86 €
Dotácia na zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít - jarnej a jesennej časti 8. futbalovej ligy Západ 2018-2019 Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
2100.00 €
Prestavba rodinného domu na komunitné centrum Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
257001.65 €
Zmena účastníckeho programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmena účastníckeho programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Verejné obstarávanie za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác "Prestavba rodinného domu na komunitné centrum" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
2200.00 €
Audit individuálnej účtovnej závieky r.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Anna Mamajová
0.00 €
Sim karta Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Sim karta a koncové zariadenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Ochrana osobných údajov a poskytovanie služieb Odb.: Obec Stretava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Pomoc pri usporiadaní Oblastnej zemplínskej výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Michalovce
Dod.: Obec Stretava
120.00 €
Jednoduché pozemkové úpravy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Eduard Treščák
0.00 €
Odpredaj nehnuteľnosti Odb.: Matej Horváth
Dod.: Obec Stretava
3306.36 €
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Vystúpenie speváckeho súboru Sokoli pri príležitosti mesiaca úcty k starším Odb.: Obec Stretava
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jána Krstiteľa
300.00 €
Kultúrny program počas spoločenského posedenia dôchodcov v obci Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kapitula Milan
100.00 €
Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0.00 €
Kúpa diaľkového autobusu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Tomáš Szabó
5000.00 €
Miestna komunikácia, ulica nad Čiernou Vodou Odb.: Obec Stretava
Dod.: CSM-STAV, s.r.o.
23972.83 €
Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Stretava
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obecný športový klub Stretava
1500.00 €
užívanie poč.programu INFOKAT Win 2.0 R10 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic
0.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Štefan Kalai
500.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Stretava
Dod.: UltimaRatio, s.r.o.
144.00 €
Finančné príspevok na projekt "Stretanutie rodákovn obce Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia EPH
1000.00 €
Kultúrny program počas akcie "Dňa matiek" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pavol Dudáš
140.00 €
Implementácia novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovania služieb "Zodpovednej osoby" Odb.: Obec Stretava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
"Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie existujúcej MŠ" Odb.: Obec Stretava
Dod.: C & F ALL FOR FINANCIAL, s.r.o.
149530.71 €
Zber triedeného odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Elektromotor synchr. mot. 3 3AP90L-2 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kundrát Štefan
100.00 €
Zabezpečenie ozvučenia kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutie rodákov" dňa 7.7.2018 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Michal Špišák
100.00 €
Zabezpečnie podmienok pre výkon športových aktivít jarnej časti 8. Futbalovej ligy Západ pre OŠK v Stretave Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
1200.00 €
Realizácia stavebných prác v objekte Domu kultúry s Stretave. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kovaľ Milan
900.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní výkone menších obecných služieb pre obec Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prehodnotenie úveru - Úročenie úveru Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
112000.00 €
Magenta1-skupina Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
104000.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poradenské služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
840.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozdila podľa VPP PZP 13 - flotila Odb.: Obec Stretava
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Prenájom časti pozemku p.č. 499 o výmere 15,78 m2 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Peter Horňák
78.90 €
Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na výstavu drobných zvierat, ktorá s uskutoční 10-12. novembra 2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenský zväz chovateľov, ZO SZCH Sliepkovce
100.00 €
Oprava a ošetrenie miestnej komunikácie o obci Stretava - vetva "B" Odb.: Obec Stretava
Dod.: VIKOL, s.r.o.
0.00 €
Komunálny odpad - nádoby 110 l, 120 l - 160 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Aktivácia občanov, ktorú sú vedení Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie dotácie za účelom pomoci pri usporidní jubilejného 10 ročníka miestnej výstavy drobných zvierat, ktorá sa usktoční v dňoch 06. až 08. októbra 2017 v Sliepkovciach. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenský zväz chovateľov, ZO SZCH Sliepkovce
50.00 €
Detský motocykel s elektrickým pohonom - 1 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Milena Marcinčáková
50.00 €
Dotácia na zabezpečenie podmienok pre výkon šporotvých aktivít 8. časti futbalovej ligy Západ v Obecnom športovom klube v Stretave Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
1300.00 €
Poskytnutie dotácie na pokrytie nákladov na zabezpečenie núdzového bývania pre osamelé matky a ich deti Odb.: RE-MI-DIA n.o.
Dod.: Obec Stretava
150.00 €
Kúpa knihy "Od Michalovec po Užhorod" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Lomaga Ján
20.00 €
Oder zemného plynu Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Vykonanie právnej agendy, zastupovanie pre súdmi Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Vladimír Sabadoš
0.00 €
Darovanie hnuteľného majetku "unimobuniek" v počte 41 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Chemkostav a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre žiakov z obce Stretava na akciu" Deň detí", ktorá s uskutiční 2.6.2017 v Palíne Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
190.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane autorského dozoru " Prestavba rodinného domu na komunitné centrum" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
6900.00 €
Prevod nehnuteľností: Pozemky "C" KN, parc. č. 175 a parc. č. 176. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Dzvoníková, Viera, rod. Šoltésová
3000.00 €
Pripojenie odberného miesta: Stretava 17 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Aktivácia plnoletých čenov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Rekonštrukcia WC-ženy v dome kultúry a dokončovacie práce po rekonštrukcii, a to orpavy sien a mašby priestorov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kovaľ Milan
336.00 €
Dodávka a montáž betónového oplotenia Odb.: Obec Stretava
Dod.: UNI.GARÁŽ s.r.o.
2940.72 €
Vypracovanie písomného projektu vo forme Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane jej všetkých prílohe Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
1000.00 €
Rekonštrukcia WC - ženy v dome kultúry Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kovaľ Milan
1296.00 €
Pripojenie odberného miesta: Stretava 12 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie odberného miesta: Stretava č. 128 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Prijenie odberného miesta: Stretava 9000 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie odberného miesta: Stretava č. 159 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Cirkulár HECH 700 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Timko Ján, Mgr.
450.00 €
Právna ochrana týkajúca sa všetkých právnych odvetví platných v Slovenskej republike Odb.: Obec Stretava
Dod.: JUDr. Dušan Sninský
0.00 €
Pripojenie odberného miesta: Stretava 17 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie spolčenského podujatia " Oživenie fašiangových tradícií" Odb.: Komisia pre kultúru, školstvo a mládež
Dod.: Obec Stretava
250.00 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít jarnej časti 8. futbalovej ligy Západ OŠK v Stretave Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
1100.00 €
Prevod nehnuteľností a to: pozemky a rodinný dom súp. č. 17 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Janičová Blažena
15000.00 €
Dohoda strán na aktivácii služieb Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Prevod nehnuteľností a to: pozemky a rodinný dom súp. č. 17 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Janičová Blažena
15000.00 €
Sadenice: Pagaštan konský - 36 ks Odb.: Obec Stretava
Dod.: Bečvář Miroslav
36.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Dodávka stlačeného zemného plynu Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
0.00 €
Pomoc pri usporiadaní oblastnej výstavy drobných zvierat, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. až 13. novembra 2016. Odb.: Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Michalovce
Dod.: Obec Stretava
100.00 €
Predaj kyslíkových stromov "Paulownia Tomentosa", výška 2m, v množstve: 50 ks. Odb.: Obec Stretava
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Palín
160.00 €
Vydanie "Zborníka ľudových piesní regiónu Budkovce" Odb.: Občianské združenie GAZDA
Dod.: Obec Stretava
50.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ". Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
2770.00 €
Poskytutie dotácie na zakúpenie a potlač tričiek s logom "Stretava" na reprezentáciu obce na akcii "Okresné športové dni dôchodcov". Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Stretava
Dod.: Obec Stretava
30.00 €
Zabezpečenie podmienok pre výkon šporotových aktivít -jesennej časti futbalovej ligy OŠK v Stretave Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
1100.00 €
Poskytnutie dotácie na pokrytie nákladov súvisiacich s organizáciou propagačnej výstavy drobných zvierat v dňoch 26. a 27. augista 2016 v Stretave Odb.: Slvenský zväz chovateľov
Dod.: Obec Stretava
490.00 €
Poskytnutie dotácie na organizáciu Stretnutie rodín Odb.: RE-MI-DIA n.o.
Dod.: Obec Stretava
200.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutie rodákov" v obci Stretava 30.7.2016 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nefolklórna spevácka skupina "Rozmarija"
120.00 €
Zmluva o pripojení Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Vypracovanie Relevantnej štúdie: "Sanácia mies s enzákonne umiestneným odpadom v obci Stretava." Odb.: Obec Stretava
Dod.: Iveta Ondarišinová
200.00 €
Zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Odb.: Obec Stretava
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Zber triedeného odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na "Deň detí" pre MŠaZŠv Palíne Odb.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
Dod.: Obec Stretava
136.00 €
projektová dokumentácia - prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŚ Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
2670.00 €
Hudobná produkcia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Bankovič Jozef
220.00 €
Hudobná produkcia - Stretnutie rodákov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pyramída
680.00 €
Elektrická prípojka Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Migrácia z ISDN Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zrušenie poskytovania služby Mobilný internet Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Výmena SIM - karty Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmena paušálu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Elektronická komunikácia obce s poisťovňou Odb.: Obec Stretava
Dod.: Dôvera zdavotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poskytnutá dotácia OŠK na zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
800.00 €
MOS Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Stretava
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Predaj starožitnosti Odb.: Obec Stretava
Dod.: Penzeš František
150.00 €
Zmena bodov dohody Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
Odpredaj nepotrebného majetku Odb.: Obec Stretava
Dod.: GAMA-PD Pavlovce nad Uhom
4400.00 €
Úprava spôsobu a realizácie vývozu nebezpečného odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Dodávka CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytovanie údajov z evidencie SHR Odb.: Obec Stretava
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Zabezpečenie akcie "Spoločenské posedenie dôchodcov" Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
520.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas akcie "Spoločenské posedenie dôchodcov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kapitula Milan
140.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas akcie "Spoločenské posedenie dôchodcov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mužská spevácka skupina Užan - občianske združenie
100.00 €
Úrazoví poistenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
72.00 €
Zmena bodov dohody Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie FP na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ - § 54 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zber objemného a stavebného odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia stropu v kultúrnom dome v Stretave Odb.: Obec Stretava
Dod.: HALMA s.r.o.
3758.06 €
Dotácia na projekt "Náučná expozícia pri mŕtvom ramene Čiernej vody - Lesopark Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Environmentálny fond
3619.50 €
Zmena prílohy č. 1 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Tlač brožúr o Obci Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: B.U.M. studio s.r.o.
840.00 €
Zhotovenie náučných informačných tabúľ Odb.: Obec Stretava
Dod.: BILNET s.r.o.
2970.00 €
Licencia na prístup k programovému vybaveniu ASPI Odb.: Obec Stretava
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
727.20 €
Poskytnutie dotácie na projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Environmentálny fond
149104.01 €
Výkon stavebného dozoru "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Jozef Vaľo - PRO-STAV
980.00 €
Finančný príspevok na projekt "Sadové úpravy a úprava okolia pri Pomníku padlým hrdinom Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia SPP
1000.00 €
Projektový manažment projektu "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
480.00 €
Zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít stolnotenisového klubu Stretavka Odb.: Stolnotenisový klub Stretavka
Dod.: Obec Stretava
200.00 €
Zmeny v zmluve Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Vykonanie diela "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
149414.76 €
Projektové poradenstvo pre projekt: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v Stretave" Odb.: Obec Stretava
Dod.: PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
500.00 €
Zabezpečenie akcie "Deň matiek" Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
600.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
48.00 €
Poskytovanie finančného príspevku Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Peňažná pôžička Odb.: Obec Stretava
Dod.: BETPRES, s.r.o.
37094.37 €
Municipálny úver - Eurofondy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
189708.87 €
Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Stretava
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zmeny Odb.: Obec Stretava
Dod.: BETPRES, s.r.o.
0.00 €
Zvýšenie počtu vyvážaných nádob Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
137.75 €
Služby projektového manažéra pri projekte: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Grand Vista Slovakia, s.r.o.
980.00 €
Výkon stavebného dozoru "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky" v Obci Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Bricon Snakov, s.r.o.
0.00 €
Zmeny Odb.: Obec Stretava
Dod.: BETPRES, s.r.o.
0.00 €
Pričlenenie Obce Stretava k SOÚ - Stavebnému úradu v Pavlovciach nad Uhom Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
0.00 €
Dotácia na dopravu, organizačné a reprezentačné výdavky - Erasmus Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
240.00 €
Užívanie nebytových priestorov - miestnosti v kultúrnom dome na precvičovanie zumby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Marianna Danacko
0.00 €
Zabezpečenie výberu dodávateľa stavebných prác vo verejnom obstarávaní pre realizáciu projektu Odb.: Obec Stretava
Dod.: PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
980.00 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Stretava
Dod.: Chvostaľ Marián, Ing.
0.00 €
Projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
233590.00 €
Internet MŠ Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
15.94 €
Fotoobrazy Odb.: Obec Stretava
Dod.: Lomaga Ján
30.00 €
Zľava vo výške 3% s dobou viazanosti do 30.6.2017 Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP CNG s.r.o.
0.00 €
Dotácia na zabezpečenie speváckeho sústredenia Odb.: Súkromná stredná odborná škola
Dod.: Obec Stretava
150.00 €
Pevný internet DSL Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Výpoveď - Internet na doma DSL Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Dotácia na zabezpečenie výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Michalovce
Dod.: Obec Stretava
100.00 €
Nákup materiálu potrebného k prácam na odvodnení kostola Odb.: Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
Dod.: Obec Stretava
367.17 €
Prenájom kultúrneho domu - zumba Odb.: Obec Stretava
Dod.: Marianna Danacko
0.00 €
Dodatok č. 4 k zmluve o úvere - stanovenie max. limitu úveru Odb.: Obec Stretava
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
240.00 €
Hudobná produkcia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pyramída
670.00 €
Publikácia "Ľudia spod Vihorlatu" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Lomaga Ján
20.00 €
Projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Metodicko - pedagogické centrum
0.00 €
Projektové poradenstvo, spracovanie žiadosti, poradenská a konzultačná činnosť Odb.: Obec Stretava
Dod.: PhDr. Blažej Slabý, CSc.-Project management
300.00 €
Zabezpečenie ozvučenia kultúrneho programu počas "Stretnutia rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Molnár Štefan
200.00 €
Zabezpečenie akcie "Stretnutie rodákov" Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
400.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Stretava
Dod.: Visio Consulting s.r.o.
2500.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas "Stretnutia rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZRPŚ pri Súkromnej strednej odbornej škole Bukovecká 17 v Košiciach
200.00 €
Zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia počas "Stretnutia rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pyramída
520.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas "Stretnutia rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mihalič Ivan
300.00 €
Poskytnutie odbornej pomoci formou zabezpečenia odbornej praxe Odb.: Obec Stretava
Dod.: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce
0.00 €
Interaktívna tabuľa, notebook, tlačiareň Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Stretava
Dod.: NAFTA a.s.
1000.00 €
Dotácia na medzinárodnú olympiádu "Kalokagatia 2014" Odb.: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Palíne
Dod.: Obec Stretava
200.00 €
Zmena programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas akcie "Deň matiek" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Bankovič Jozef
200.00 €
Zabezpečenie akcie "Dňa matiek" Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
400.00 €
Vykonávanie služieb a činností súvisiacich s technickou údržbou výpočtovej techniky Odb.: Obec Stretava
Dod.: DALNet s.r.o.
60.00 €
Spoločenské posedenie s jubilantmi z radov dôchodcov a ich ocenenie Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Stretava
Dod.: Obec Stretava
0.00 €
Zmena Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
Realizácia stavebných prác v objekte obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Horňák Martin
300.00 €
Dodatok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Realizácia stavebných prác v objekte obecného úradu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Horňák Martin
300.00 €
Realizácia stavebných prác v kancelárii starostu obce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Horňák Martin
0.00 €
Koordinácia prác pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Peter Krajnik - ELEKTROMONT
0.00 €
Vypožičanie podperných bodov NN elektrického vedenia Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas spoločenského posedenia dôchodcov Odb.: Obec Stretava
Dod.: Kapitula Milan
100.00 €
Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Montin s.r.o.
123839.59 €
Usporiadanie oblastnej výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Michalovce
Dod.: Obec Stretava
100.00 €
Publikácia "Zemplínčatá" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Lomaga Ján
40.00 €
Servis, údržba a revízia kamerového informačného systému Odb.: Obec Stretava
Dod.: LABTECH s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Pyramída
520.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Macošková Mária
250.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Zaričanka
150.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas obecných osláv "Stretnutia rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: FS Lelija
150.00 €
Zabezpečenie akcie "Deň Stretavy" Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
500.00 €
Realizácia stavebných prác na objektoch futbalového ihriska Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
2400.00 €
Kompletná dodávka a montáž "Kamerový systém obce Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: LABTECH s.r.o.
4386.60 €
Poskytnutie grantu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Nadácia Pontis, Nadačný fond SLSP v Nadácii Pontis
1215.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
1300.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Košice
3500.00 €
Dodatok Odb.: Obec Stretava
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
Dotácia na zabezpečenie akcie "Deň matiek" Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
400.00 €
Zabezpečenie kultúrneho programu počas akcie "Deň matiek" Odb.: Obec Stretava
Dod.: FS Záhorčan
150.00 €
Dotácia na dopravu, ubytovanie a stravné pre žiačky ZŠ s MŠ palín - Majstrovstvá SR vo vybíjanej ZŠ 2013 Odb.: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Palíne
Dod.: Obec Stretava
150.00 €
CNG Odb.: Obec Stretava
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Organizácia stretnutia dôchodcov Stretava pri príležitosti MDŽ Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Stretava
Dod.: Obec Stretava
157.50 €
Zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít - jarnej časti futbalovej ligy III.A triedy - OŠK Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
850.00 €
Členský príspevok Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor v Stretave
Dod.: Obec Stretava
60.00 €
Dotácia na zabezpečenie usporiadania slávnostnej akadémie - 50.výročie vzniku školy Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne
152.00 €
Realizácia aktivít projektu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
61.75 €
Vecné bremeno Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Úprava spôsobu a realizácie vývozu nebezpečných odpadov Odb.: Obec Stretava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie akcie "Spoločenské posedenie dôchodcov" Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
430.00 €
Dodatok Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dvere + zárubňa Odb.: Obec Stretava
Dod.: Čupková Scarlett
144.00 €
Dotácia na usporiadanie Zempl. výstavy drobných zvierat Odb.: Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Michalovce
Dod.: Obec Stretava
50.00 €
Vecné bremeno Odb.: Obec Stretava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1173.00 €
Vykonávanie odchytu túlavých a zabehnutých zvierat Odb.: Obec Stretava
Dod.: FA HUNTER-Igor Tomko
208.00 €
Organizácia zájazdu dôchodcov Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
50.00 €
Zebezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia počas osláv "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Hudobná skupina Pyramída
420.00 €
Zabezpečenie leteckej show počas akcie "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ostrožnický Jozef
80.00 €
Zabezpečenie prezentácie ľudových remesiel počas osláv "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Romančák Mikuláš
30.00 €
Zabezpečenie prezentácie ľudových remesiel počas osláv "Stretnutie rodákov" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Poľak Jozef
30.00 €
Zabezpečenie akcie "Deň Stretavy" Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
400.00 €
Dotácia na zabezpečenie podmienok pre výkon športových aktivít Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
770.00 €
Výpožička hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Obvodný úrad
0.00 €
služba Mobilný internet Odb.: Obec Stretava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Lomový kameň Odb.: Obec Stretava
Dod.: Hudák Ján
30.00 €
Zabezpečenie leteckej show počas akcie "Školská olympiáda detí MŠ" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ostrožnický Jozef
30.00 €
Dotácia na zabezpečenie akcie "Deň matiek" Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej Stretava
Dod.: Obec Stretava
400.00 €
Dotácia na medzinárodnú olympiádu "Kalokagatia 2012" Odb.: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Palíne
Dod.: Obec Stretava
200.00 €
Dohoda strán na aktivácii, resp. zmene účastníckeho programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Dohoda strán na aktivácii, resp. zmene účastníckeho programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Okrasné stromčeky vrátane ich výsadby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Bečvář Miroslav
89.50 €
Otočný veniec prednej nápravy traktorovej vlečky Odb.: Obec Stretava
Dod.: Hudáková Alena
109.00 €
Okrasné stromčeky vrátane ich výsadby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Bečvář Miroslav
57.00 €
Dotácia na zabezpečenie podmienok pre vyýkon športových aktivít Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
770.00 €
Dohoda strán na aktivácii, resp. zmene účastníckeho programu Odb.: Obec Stretava
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Webstránka obce Odb.: Obec Stretava
Dod.: Webex media, s.r.o.
630.00 €
Využívanie elektronických služieb Odb.: Obec Stretava
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho Odb.: Obec Stretava
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
0.00 €
Rozmetadlo na posypový materiál Odb.: Obec Stretava
Dod.: Hudáková Alena
500.00 €
Dotácia na zabezpečenie výročnej členskej schôdze Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor v Stretave
Dod.: Obec Stretava
60.00 €