Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 349)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1516/2021 Spracovanie Programu rozvoja obce Stretava na roky 2021-2027 Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Patrícia Tižová
700 €
1515/2021 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: Mgr. Patrícia Tižová
250 €
2/2021 Poskytnutie dotácie Odb.: Obecný športový klub v Stretave
Dod.: Obec Stretava
21/42/012/22 Menšie obecné služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
14662021 Užívanie vymedzených úsekov ciest Odb.: Obec Stretava
Dod.: SkyToll, a.s.
14652021 Užívanie vymedzených úsekov ciest Odb.: Obec Stretava
Dod.: SkyToll, a.s.
2082021 Ukončenie Mandátnej zmluvy Odb.: Obec Stretava
Dod.: DOLMI Slovakia, s.r.o.
13852021 Ukončenie Zmluvy o dielo Odb.: Obec Stretava
Dod.: ICL s.r.o.
1/2021 Finančná dotácia Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Stretava
Dod.: Obec Stretava
15072021 Výkon stavebného dozoru na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ingreal DOMUS s.r.o.
12072021 Externé projektové riadenie - projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Ing. Štefan Pucko
2/2021 Zákazka "Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava - ul. Rómska" Odb.: Obec Stretava
Dod.: PLYNROZ, a.s. Sobrance
21/42/054/422 Národný projekt "Podpora zamestnanosti" Odb.: Obec Stretava
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
162021 Konzultačné a poradenské služby Odb.: Obec Stretava
Dod.: System Capital Management, s.r.o.
130/04/2021/MI Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie Odb.: Obec Stretava
Dod.: Správa ciest KSK
232021 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava Odb.: Obec Stretava
Dod.: ICL s.r.o.
352021 Dodať hnuteľné veci podľa zákazky "Triedený zber KO v obci Stretava" Odb.: Obec Stretava
Dod.: ZORA-MIMEX servis, s.r.o.
55668 €
1/2021 Rekonštrukcia vnútorných priestorov v objekte OcU Odb.: Obec Stretava
Dod.: VERTICAL MIKO s.r.o.
1 k 18/2020/NZ Dodatok Odb.: Košický samosprávny kraj
Dod.: Obec Stretava
1442021 Zámena nehnuteľnej veci Odb.: Terézia Boreková
Dod.: Obec Stretava
Generované portálom Uradne.sk