Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

V Stretave sa konal seminár o regionálnych rozvojových aktivitách

 09.07.2014

 

Uverejnené 20.6-2014

 

V Stretave sa konal seminár o regionálnych rozvojových aktivitách

 

Dňa 17. júna sa v našom kultúrnom dome konala členská schôdza občianskeho združenia Medzi riekami, ktorého členom je aj naša obec, v rámci ktorej sa uskutočnil seminár pod názvom „Podpora partnerstiev pre rozvoj územia medzi riekami Laborec – Uh“. Tento seminár bol usporiadaný v spolupráci s občianskym združením SOSNA, s podporou Programu malých grantov na Slovensku.

V úvode stretnutia starosta obce Stretava, Marek Keher, privítal zúčastnených a potom už odovzdal slovo predsedovi OZ Medzi riekami, Vladimírovi Matimu, starostovi obce Zemplínska Široká.

Program seminára bol rozdelený do niekoľkých časti:

Silvia Szabóová - riaditeľka OZ SOSNA a  Peter Sabo – bývalý projektový manažér OZ Medzi riekami, ako aj Klára Tóthová – národná koordinátorka Programu malých grantov na Slovensku, hovorili o potenciály rozvoja územia Laborec – Uh.

Následne sa pristúpilo k prezentácieam, ktoré boli hlavným bodom programu a boli venované podpore rôznorodosti produkčnej krajiny v území Laborec – Uh v rámci programu „Komunitný rozvoj a zdieľanie skúseností pre Satoyama iniciatívu (COMDEKS)“.

O jednotlivých projektoch COMDEKS informovali ich úspešní riešitelia:

  •      o zámere výsadby lesov v území OZ Medzi riekami referoval Peter Sabo,
  •      Ján Uhrín – manažér pre Chránené vtáčie územie Senné hovoril o obnove chovu dobytka,
  •      Drahomíra Hlohinová – štatutárna zástupkyňa Nadácie záchrany a obnovy Senianského kaštieľa predložila zámer o uvažovaní realizácie koreňovej čistiarne odpadových vôd v Sennom,
  •     oživenie vidieckej krajiny podporou včelárstva a drobného chovu hospodárskych zvierat načrtol Matej Repel – manažér pre Chránené vtáčie územie Medzibodrožie,
  •     o prinavrátení chovu vodnej hydiny na rybníky Senné/Iňačovce hovoril farmár Ľubomír Knežo,
  •     zrealizovaný farmársky rínok v Zalužiciach predstavil Gabriel Viňanský – starosta obce Zalužice, člen OZ Zalužka,
  •     o zapojení regiónu Laborec – Uh do regionálneho rozvoja informovala Veronika Ličková – projektová manažérka OZ Medzi riekami.

V závere tejto témy bol odbornými konzultantmi, nestrannými hodnotiteľmi projektov, Jaroslavom Tešliarom a Gizelou Brutovskou, vyhodnotený program COMDEKS.

Ďalší bod programu viedol predseda OZ ProTornensis, Ladislav Bartók, a tento bol zameraný na projekt, ktorý sa orientoval na podporu miestnej produkcie, konkrétne v obci Turňa nad Bodvou.

Projektová manažérka OZ Medzi riekami, Veronika Ličková, sa postarala o zhodnotenie rozvoja územia Laborec – Uh od r. 2009, napĺňanie stratégie rozvoja územia a poukázala na budúcnosť a smerovanie OZ Medzi riekami.

Posledným bodom programu sprevádzal zástupca riaditeľa úradu a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania, a implementácie projektov v Košickom samosprávnom kraji, Imrich Fülöp, ktorý hovoril o úlohe miestnych akčných skupín (MAS) v regionálnom rozvoji a ich podpore v Košickom kraji.

Seminár bol ukončený odchodom všetkých zúčastnených na nádvorie Kaštieľa v Sennom, kde súčasťou záverečného programu bola aj prehliadka Vtáčieho raja pri rybníkoch v Sennom po náučnom chodníku, ktorý zabezpečil SOS/Birdlife Slovensko.

 


1 2 ... 27