Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Dom seniorov Sečovce

 

Uverejnené 30.01.2015

 

Dom seniorov Sečovce

 

DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. otvára zariadenie pre seniorov dňa 1.1.2015. Ponúka ubytovanie v 2 - 3 posteľových izbách s celoročnou prevádzkou. Informácie: www.secovce.sk, v časti DOM SENIOROV, v prípade záujmu  a ďalších informácií, kontaktujte: Ing. Ján Dobránsky, tel. č. 0918 993 096.

Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a aj príslušné tlačivá:

  1. krok: Ak máte záujem o umiestnenie do Domu seniorov Sečovce (ďalej DSS) najprv musíte ísť na príslušné sociálne oddelenie mesta alebo príslušnú obec, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt (žiadateľ je osoba, ktorá chce byť umiestnená v DSS). Tam sa uvedie, že žiadateľ chce byť umiestnený do DSS a následne Vám povedia ďalšie inštrukcie. Ak ste zo Sečoviec je potrebné na sociálne oddelenie zaniesť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
  2. krok: V zákonnom  termíne mesto, obec vydá v prípade splnenia podmienok Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  3. krok: Ak máte právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, je potrebné k žiadosti o umiestnenie do DSS doložiť Výmer o dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý Vám vystaví Sociálna poisťovňa a priloží sa  aj  Vyhlásenie o majetku žiadateľa, ktoré sa podpisuje na matrike, kde sa zároveň overuje aj podpis.
  4. krok: Doklady z 3. bodu sa odovzdajú  na MsÚ  Sečovce a budú adresované na DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o, adresa: Dargovských hrdinov 1734/60, 078 01 Sečovce, spolu so Žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a Dotazníkom. Vyplnenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby odovzdávajte do DOMU SENIOROV SEČOVCE, n.o., ( žiadosť sa zatiaľ odovzdáva na MsÚ Sečovce), ktorý vedie poradovník žiadateľov, a zároveň vás bude informovať o potrebných náležitostiach nástupu. 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt