Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dom seniorov Sečovce | Krásy našej obce

 

Uverejnené 30.01.2015

 

Dom seniorov Sečovce

 

DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. otvára zariadenie pre seniorov dňa 1.1.2015. Ponúka ubytovanie v 2 - 3 posteľových izbách s celoročnou prevádzkou. Informácie: www.secovce.sk, v časti DOM SENIOROV, v prípade záujmu  a ďalších informácií, kontaktujte: Ing. Ján Dobránsky, tel. č. 0918 993 096.

Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a aj príslušné tlačivá:

  1. krok: Ak máte záujem o umiestnenie do Domu seniorov Sečovce (ďalej DSS) najprv musíte ísť na príslušné sociálne oddelenie mesta alebo príslušnú obec, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt (žiadateľ je osoba, ktorá chce byť umiestnená v DSS). Tam sa uvedie, že žiadateľ chce byť umiestnený do DSS a následne Vám povedia ďalšie inštrukcie. Ak ste zo Sečoviec je potrebné na sociálne oddelenie zaniesť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
  2. krok: V zákonnom  termíne mesto, obec vydá v prípade splnenia podmienok Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  3. krok: Ak máte právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, je potrebné k žiadosti o umiestnenie do DSS doložiť Výmer o dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý Vám vystaví Sociálna poisťovňa a priloží sa  aj  Vyhlásenie o majetku žiadateľa, ktoré sa podpisuje na matrike, kde sa zároveň overuje aj podpis.
  4. krok: Doklady z 3. bodu sa odovzdajú  na MsÚ  Sečovce a budú adresované na DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o, adresa: Dargovských hrdinov 1734/60, 078 01 Sečovce, spolu so Žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a Dotazníkom. Vyplnenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby odovzdávajte do DOMU SENIOROV SEČOVCE, n.o., ( žiadosť sa zatiaľ odovzdáva na MsÚ Sečovce), ktorý vedie poradovník žiadateľov, a zároveň vás bude informovať o potrebných náležitostiach nástupu.