Obec Stretava rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kostrová sieť cyklistických trás | Krásy našej obce

 

Uverejnené 8.9.2015

 

Kostrová sieť cyklistických trás

 

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v októbri 2013 na svojom zasadnutí schválilo „Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“. Cieľom realizácie tejto stratégie je podporovať rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v mestách a obciach KSK, zviditeľniť KSK ako modernú cyklistickú destináciu a uplatňovať moderné princípy pri plánovaní a realizácii opatrení pre zníženie dopravnej nehodovosti.

 

V súvislosti s napĺňaním cieľov hore spomínanej stratégie referát cestovného ruchu na Úrade Košického samosprávneho kraja zadal vypracovanie vyhľadávacej štúdie pre „návrh kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji“, ktorá by mala v budúcnosti predstavovať nadregionálnu sieť cyklotrás v našom kraji, na ktorú by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu. Kostrová sieť bude zadefinovaná predovšetkým ako cykloturistická. Jej realizácia sa predpokladá  v dlhodobom časovom horizonte a  širšom partnerstve zainteresovaných subjektov.Táto štúdia je v súčasnosti v pracovnej verzii a je predkladaná na pripomienkovanie dotknutým samosprávam a následne ďalším subjektom.

 

Kostrová sieť cyklistických trás bude tvorená týmito koridormi:

 

Severo-južné koridory:

VETVA  A -  trasa EuroVelo 11 – prepojenie Prešov – Košice – štátna hranica s Maďarskom 

VETVA B – Zemplínska cyklomagistrála – prepojenie Zemplínska Šírava – Tokajská oblasť – s napojením na Maďarsko

VETVA C – Gemerská cyklomagistrála – prepojenie  Slovenského krasu a  Slovenského raja – s väzbami na  Prešovský kraj , Banskobystrický kraj, Maďarsko

 

Západo-východné koridory:

VETVA D – Hornádska  cyklomagistrála

VETVA E – Abovská cyklomagistrála -  Slovenský kras – Zádiel – Košice – s väzbami na Banskobystrický kraj

VETVA F – Tokajská cyklomagistrála - Košice – Tokajská oblasť – s väzbami na Maďarsko

VETVA G - Dolnozemplínska cyklomagistrála – Zemplín (oblasť) – Veľké Slemence – štátna hranica s Ukrajinou.

 

Za textom sa nachádza časť z rozpracovanej  štúdie, kde sú vysvetlené všeobecné podmienky návrhu siete, návrh vedenia príslušného koridoru cyklotrasy podľa jednotlivých katastrov a schematická mapa  KSK s vyznačením všetkých navrhovaných koridorov.

 

Návrh Zemplínskej vetvy vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti plánovanej Zemplínskej cyklomagistrálya nadväzuje na už prebiehajúce aktivity. Z pohľadu plánovania je dôležité, aby zostali zachované styčné miesta na hraniciach katastrov.  V rámci katastra  je možné zrealizovať aj iný návrh vedenia cyklotrasy.

 

 

Referát cestovného ruchu

Odbor kultúry a cestovného ruchu

Košický samosprávny kraj

Nám. Maratónu Mieru 1

042 66 Košice

 

files/2015-09-12-091806-N__vrhov___cast_v__eobecne_koncept1.pdf

files/2015-09-12-091819-N__vrhov___cast-koncept1_Zempl__nska_vetva.pdf

 

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  |