Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Kostrová sieť cyklistických trás

 

Uverejnené 8.9.2015

 

Kostrová sieť cyklistických trás

 

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v októbri 2013 na svojom zasadnutí schválilo „Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“. Cieľom realizácie tejto stratégie je podporovať rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v mestách a obciach KSK, zviditeľniť KSK ako modernú cyklistickú destináciu a uplatňovať moderné princípy pri plánovaní a realizácii opatrení pre zníženie dopravnej nehodovosti.

 

V súvislosti s napĺňaním cieľov hore spomínanej stratégie referát cestovného ruchu na Úrade Košického samosprávneho kraja zadal vypracovanie vyhľadávacej štúdie pre „návrh kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji“, ktorá by mala v budúcnosti predstavovať nadregionálnu sieť cyklotrás v našom kraji, na ktorú by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu. Kostrová sieť bude zadefinovaná predovšetkým ako cykloturistická. Jej realizácia sa predpokladá  v dlhodobom časovom horizonte a  širšom partnerstve zainteresovaných subjektov.Táto štúdia je v súčasnosti v pracovnej verzii a je predkladaná na pripomienkovanie dotknutým samosprávam a následne ďalším subjektom.

 

Kostrová sieť cyklistických trás bude tvorená týmito koridormi:

 

Severo-južné koridory:

VETVA  A -  trasa EuroVelo 11 – prepojenie Prešov – Košice – štátna hranica s Maďarskom 

VETVA B – Zemplínska cyklomagistrála – prepojenie Zemplínska Šírava – Tokajská oblasť – s napojením na Maďarsko

VETVA C – Gemerská cyklomagistrála – prepojenie  Slovenského krasu a  Slovenského raja – s väzbami na  Prešovský kraj , Banskobystrický kraj, Maďarsko

 

Západo-východné koridory:

VETVA D – Hornádska  cyklomagistrála

VETVA E – Abovská cyklomagistrála -  Slovenský kras – Zádiel – Košice – s väzbami na Banskobystrický kraj

VETVA F – Tokajská cyklomagistrála - Košice – Tokajská oblasť – s väzbami na Maďarsko

VETVA G - Dolnozemplínska cyklomagistrála – Zemplín (oblasť) – Veľké Slemence – štátna hranica s Ukrajinou.

 

Za textom sa nachádza časť z rozpracovanej  štúdie, kde sú vysvetlené všeobecné podmienky návrhu siete, návrh vedenia príslušného koridoru cyklotrasy podľa jednotlivých katastrov a schematická mapa  KSK s vyznačením všetkých navrhovaných koridorov.

 

Návrh Zemplínskej vetvy vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti plánovanej Zemplínskej cyklomagistrálya nadväzuje na už prebiehajúce aktivity. Z pohľadu plánovania je dôležité, aby zostali zachované styčné miesta na hraniciach katastrov.  V rámci katastra  je možné zrealizovať aj iný návrh vedenia cyklotrasy.

 

 

Referát cestovného ruchu

Odbor kultúry a cestovného ruchu

Košický samosprávny kraj

Nám. Maratónu Mieru 1

042 66 Košice

 

files/2015-09-12-091806-N__vrhov___cast_v__eobecne_koncept1.pdf

files/2015-09-12-091819-N__vrhov___cast-koncept1_Zempl__nska_vetva.pdf

 

 

 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

 

 

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt