Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava

Uverejnené 2.11.2015

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava

 

Účelom projektu bolo znížiť energetickú náročnosť budovy, čo sa má dosiahnuť realizáciou týchto stavebných úprav:

1.  boli výmene okná a dvere v obvodových múroch,

2.  zateplené obvodové steny,

3.  zateplený strop nad prednou, pôvodnou časťou budovy s pôvodným dreveným krovom a výmena krytiny,

4.  vymenená plochá strecha prístavby za sedlovú a zateplená,

5.  bol nainštalovaný nový odkvapový systém,

6.  zateplené podlahy v miestnosti sály a priľahlej chodby,

7.  vymenené ústredné kúrenie,

8.  vymenený bleskozvod.

            Rozhodnutie o schválení našej žiadosti o poskytnutí nenávratnej dotácie pre realizáciu diela bolo ministrom životného prostredia schválené dňa 02.12.2014. Po ukončení výberového konania dodávateľa stavby, ktoré trvalo kvôli byrokratickým potrebám viac ako štyri mesiace a následného priameho rokovacieho konania bola až 13.07.2015 podpísaná zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Slovenskej republiky formou nenávratnej dotácie medzi obcou a týmto fondom.

            Termín realizácie zámeru bol ale neúprosný. Zámer sme museli zrealizovať do konca augusta, ináč by náklady na stavbu neboli uhradené. Stavba k realizácii bola odovzdaná 15. júla a hneď 16. júla sa začali vykonávať práce. Vďaka obrovskému úsiliu a nasadeniu dodávateľa stavby, EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o., jeho výbornej organizačnej činnosti v riadení prác, jeho subdodávateľmi, a napriek obrovským horúčavám v období realizácie sa podarilo zámer zrealizovať, stavbu skolaudovať a požiadať Environmentálny fond v termíne dohodnutom zmluvou o platbu. Úhrada bola vykonaná 02.10.2015. Celkové náklady na tieto práce činili 142 871,92 €.

            Obec ďalej pokračuje v rámci svojich finančných možností v úprave vnútorných priestorov z dôvodu, že na ich úpravu mimo zateplenia podlahy neboli finančné prostriedky oprávnené. Bola uložená dlažba do hlavnej sály a priľahlých chodieb a bol zrealizovaný sadrokartonový strop s prislúchajúcim osvetlením v priestoroch hlavnej sály a priľahlých chodbách. Je ešte potrebné rekonštruovať WC, pravdepodobne aj odpady z nich, zadnú hospodársku časť budovy, a to nové dlažby na chodbách a v kuchyni, v kuchyni tiež obklad stien, ďalej upraviť podlahy v knižnici, školáckom klube a v sklade materiálu slúžiacom pre kuchyňu. Tieto práce by sme mohli stihnúť najneskôr do konca prvého polroka budúceho roku. Všetko závisí od toho, či sa podarí získať nejaké mimorozpočtové zdroje. Zrealizovaním týchto prác bude mať obec konečne hodnotný kultúrny stánok.

            Ďakujeme Ministerstvu životného prostredia a zvlášť pracovníkom jeho  Environmentálneho fondu za nenávratnu dotáciu, zvlášť veľmi serióznu spoluprácu. Ďakujeme dodávateľovi stavby, že sa odvážil v tak krátkom termíne projektované práce zrealizovať a poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto diele podieľali.

Zoznam aktualit

 

 

List predsedu Združenia miest a obcí
...
Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení Čierna voda - Uh"
...
Verejná vyhláška PD- Gama Pavlovce nad Uhom
uverejnené 23.07.2018 ...
Výlet na Gemer
uverejnené 23.07.2018 ...
Chcete si doplniť vzdelanie?
...
Deň matiek 2018
Uverejnené 2.5.2018 ...
Oslavy obce 7.7.2018
Uverejnené 10.4.2018 ...
Zber konárov
Uverejnené 5.4.2018 ...
Spoločenské akcie 2018
Uverejnené 23.03.2018 ...
Čečehovský polmaratón
Uverejnené 09.03.2018 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 22.02.2018 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 23.02.2018 ...
Ochrana pred požiarmi
Uverejnené 20.2.2018 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.02.2018 ...
SENIORI, POZOR
Uverejnené 19.02.2018 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 2.2.2018 ...
ROZHODNUTIE 495 2017 VSD základňová stanica O2 67359MISTV UR
Uverejnené 25.01.2018 ...
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy budovy MŠ - rozšírenie kapacity existujúcej MŠ
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Deň otvorených dverí na Akadémii OS M.R.Štefánika
Uverejnené 23.januára 2018 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 11.01.2018 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2018
Uverejnené 15.12.2017 ...
Vianočné trhy v Budapešti
Uverejnené 04.12.2017 ...
Výzva - Rekonštrukcia strechy Domu smútku a priľahlých chodníkov
Uverejnené 22.11.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 20.11.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 09.11.2017 ...
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Uverejnené 30.10.2017 ...
Výrub orechových stromov, výkup orechových kmeňov
Uverejnené 27.10.2017 ...
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
Uverejnené 17.10.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 2.10.2017 ...
Porucha verejného osvetlenia
Uverejnené 21.09.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 19.09.2017 ...
Odvoz jedlých olejov
Uverejnené 12.09.2017 ...
Spoznaj svoj región na bicykli
Uverejnené 11.09.2017 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.08.2017 ...
Dražobná vyhláška
Uverejnené 21.08.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 17.08.2017 ...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Uverejnené 14.07.2017 ...
Investičné aktivity obce
Uverejnené 12.07.2017 ...
Výlet za krásami Slovenska
Uverejnené 12.07.2017 ...
Školský výlet – Bardejovské kúpele
Uverejnené 10.7.2017 ...
Uzávierka cesty
Uverejené 10.7.2017 ...
Lesopark - upozornenie
Uverejnené 22.06.2017 ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Uverejnené 15.06.2017 ...
Pečať rozvoja obcí a miest
Uverejnené 08.06.2017 ...
Deň matiek
Uverejnené 09.05.2017 ...
Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt