Kontakt

Anketa

Napíšte nám

Návštevnosť stránky

Aktuality | Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava

Uverejnené 2.11.2015

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava

 

Účelom projektu bolo znížiť energetickú náročnosť budovy, čo sa má dosiahnuť realizáciou týchto stavebných úprav:

1.  boli výmene okná a dvere v obvodových múroch,

2.  zateplené obvodové steny,

3.  zateplený strop nad prednou, pôvodnou časťou budovy s pôvodným dreveným krovom a výmena krytiny,

4.  vymenená plochá strecha prístavby za sedlovú a zateplená,

5.  bol nainštalovaný nový odkvapový systém,

6.  zateplené podlahy v miestnosti sály a priľahlej chodby,

7.  vymenené ústredné kúrenie,

8.  vymenený bleskozvod.

            Rozhodnutie o schválení našej žiadosti o poskytnutí nenávratnej dotácie pre realizáciu diela bolo ministrom životného prostredia schválené dňa 02.12.2014. Po ukončení výberového konania dodávateľa stavby, ktoré trvalo kvôli byrokratickým potrebám viac ako štyri mesiace a následného priameho rokovacieho konania bola až 13.07.2015 podpísaná zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Slovenskej republiky formou nenávratnej dotácie medzi obcou a týmto fondom.

            Termín realizácie zámeru bol ale neúprosný. Zámer sme museli zrealizovať do konca augusta, ináč by náklady na stavbu neboli uhradené. Stavba k realizácii bola odovzdaná 15. júla a hneď 16. júla sa začali vykonávať práce. Vďaka obrovskému úsiliu a nasadeniu dodávateľa stavby, EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o., jeho výbornej organizačnej činnosti v riadení prác, jeho subdodávateľmi, a napriek obrovským horúčavám v období realizácie sa podarilo zámer zrealizovať, stavbu skolaudovať a požiadať Environmentálny fond v termíne dohodnutom zmluvou o platbu. Úhrada bola vykonaná 02.10.2015. Celkové náklady na tieto práce činili 142 871,92 €.

            Obec ďalej pokračuje v rámci svojich finančných možností v úprave vnútorných priestorov z dôvodu, že na ich úpravu mimo zateplenia podlahy neboli finančné prostriedky oprávnené. Bola uložená dlažba do hlavnej sály a priľahlých chodieb a bol zrealizovaný sadrokartonový strop s prislúchajúcim osvetlením v priestoroch hlavnej sály a priľahlých chodbách. Je ešte potrebné rekonštruovať WC, pravdepodobne aj odpady z nich, zadnú hospodársku časť budovy, a to nové dlažby na chodbách a v kuchyni, v kuchyni tiež obklad stien, ďalej upraviť podlahy v knižnici, školáckom klube a v sklade materiálu slúžiacom pre kuchyňu. Tieto práce by sme mohli stihnúť najneskôr do konca prvého polroka budúceho roku. Všetko závisí od toho, či sa podarí získať nejaké mimorozpočtové zdroje. Zrealizovaním týchto prác bude mať obec konečne hodnotný kultúrny stánok.

            Ďakujeme Ministerstvu životného prostredia a zvlášť pracovníkom jeho  Environmentálneho fondu za nenávratnu dotáciu, zvlášť veľmi serióznu spoluprácu. Ďakujeme dodávateľovi stavby, že sa odvážil v tak krátkom termíne projektované práce zrealizovať a poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto diele podieľali.

Zoznam aktualit

 

 

Vývoz stavebnej sute
Uverejnené 27.03.2017 ...
Oznam - vypnuté verejné osvetlenie
Uverejnené 24.3.2017 ...
Výlety
Uverejnené 23.3.2017 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 22.3.2017 ...
Chráňme lesy pred požiarmi!
Uverejnené 06.03.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 24.02.2017 ...
Predaj živej hydiny
Uverejnené 20.2.2017 ...
Odpočet plynu v obci Stretava
Uverejnené 15.02.2017 ...
Nehádžme všetko do jedného vreca
Uverejnené 09.02.2017 ...
List prezidenta SR Andreja Kisku
Uverejnené 8.2.2017 ...
Fašiangová zábava
Uverejnené 1.2.2017 ...
Rozpis zberu jedlých olejov v obci Stretava na rok 2017
Uverejnené 5.1.2017 ...
Štefánska zábava
Uverejnené 7.12.2016 ...
Sláviček z materskej školy
Uverejnené 27.10.2016 ...
Stretnutie dôchodcov 2016
Uverejnené 19.10.2016 ...
Pozvánka na propagačnú výstavu zvierat
Zverejnené dňa 08.08.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené dňa 25.07.2016 ...
Dodatočné povolenie stavby
Uverejnené dňa 19.07.2016 ...
Stretnutie rodákov Stretavy 2016
Uverejnené 6.07.2016 ...
Jánske ohne v Sennom
Uverejnené 22.06.2016 ...
Chovateľská burza Trhovište
Uverejnené 20.06.2016 ...
Oznam - prenájom lúk a pasienkov
Uverejnené 20.06.2016 ...
Doplnenie vzdelania
Uverejnené 14.06.2016 ...
Deň detí 2016
Uverejnené 13.06.2016 ...
Deň matiek 2016
Uverejnené 13.6.2016 ...
Jednodňové zájazdy na termálne kúpaliská do Maďarska
Uverejnené 8.6.2016 ...
Pozvánka
Uverejnené 2.6.2016 ...
Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium
Uverejnené 10.3.2016 ...
Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Stretava
Uverejnené 7.3.2016 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 26.2.2016 ...
Odpočet plynu v Obci Stretava
Uverejnené 12.2.2016 ...
V nedeľu, 7.2.2016, o 16.00 hod. v Michalovciach stretnutie s premiérom
Uverejnené 3.2.2016 ...
Zber použitého kuchynského oleja
Uverejnené 21.1.2016 ...
Upozornenie na parkovanie na verejných priestranstvách
Uverejnené 18.1.2016 ...
Spomíname a oživujeme tradície našich starých materí
Uverejnené 18.1.2016 ...
Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na rok 2016
Uverejnené 12.1.2016 ...
Rozpis zberu jedlých olejov a tukov v obci Stretava na r. 2016
Uverejnené 7.1.2016 ...
Krásne prežitie vianočných sviatkov
Uverejnené 22.12.2015 ...
Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu
Uverejnené 17.12.2015 ...
Oznámenie o strategickom dokumente
Uverejnené 14.12.2015 ...
Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2016
Uverejnené 1.12.2015 ...
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Uverejnené 13.11.2015 ...
Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika
Uverejnené 11.11.2015 ...
Otvorili sme náučný chodník
Uverejnené 2.11.2015 ...
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava
Uverejnené 2.11.2015 ...
Vývoz nebezpečného odpadu
Uverejnené 27.10.2015 ...
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy
Uverejnené 26.10.2015 ...
Kontrola a čistenie komínov
Uverejnené 26.10.2015 ...
Vykurovacie obdobie - opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov
Uverejnené 14.10.2015 ...
Spaľovanie horľavých látok, zmena od 1.9.2015 - usmernenie
Uverejnené 14.10.2015 ...
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo
Uverejnené 13.10.2015 ...
 |  Choď hore | Choď na domovskú stránku  | 

BabyBurza - inzeráty

Projekt

Denník Čas - Michalovce

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt