Miestne dane a poplatky

Link na Editovateľné tlačivo k miestnam daniam:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/novy-podadresar/

V prípade potreby viacerých príloh k jednotlivým oddielom priznania k miestnym daniam sú dostupné aj jednotlivé oddiely v samostatných dokumentoch.

Link na tlačivá k miestnym daniam a k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

http://www.stretava.sk/-tlaciva