Spoločenské podujatia

Deň matiek 2022

Mamička je najdôležitejšou osobou v živote človekaKaždý z nás poznal alebo stále pozná niekoho, koho si váži, a zároveň obdivuje. Je to najkrajšie čarovné slovo, ktoré vieme vysloviť skôr než vieme chodiť. Áno, to slovo je mama. Mama, ktorá nám dala to najcennejšie – život. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy.

Na znak vďaky a úcty k všetkým mamám zorganizoval dňa 14. mája Obecný úrad v Stretave pri príležitosti Dňa matiek kultúrne posedenie plné hudby, tanca, spevu a chutného jedla.

V úvode stretnutia vystúpila so svojim slávnostným príhovorom poslankyňa obecného zastupiteľstva, Mgr. Jana Bartová, a po nej sa slova ujal aj pán starosta, Roman Hudy, ktorý v príhovore vyjadril úctu a vďaku všetkým mamám, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou života každého z nás.

Po príhovore pána starostu nasledoval zábavný program. Pani učiteľky z našej materskej školy nacvičili s detičkami milé vystúpenie, za ktoré zožali obrovský potlesk. Po nich na pódiu vystúpil folklórny súbor Škucirka so svojimi ľudovými pesničkami a po ňom sa o zábavu postaral DJ Robo M. Všetky mamičky ako pozornosť dostali milý darček a kvietok, ktorý im odovzdal pán starosta s poslancami obecného zastupiteľstva. O krásnu výzdobu a chutné jedlo sa postarala catteringová firma zo Sečoviec.

Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2022

Dátum Názov akcie Organizuje Cieľová skupina
14. máj 2022 Oslavy dňa matiek Obec Stretava Občania obce Stretava
30. júl 2022 Stretnutie rodákov Stretavy Obec Stretava Občania obce Stretava a jej rodáci
15. október 2022 Stretnutie seniorov Obec Stretava Seniori obce Stretava

Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2020

Dátum Názov akcie Organizuje Cieľová skupina
24. január 2020 Fašiangový ples Obec Stretava Občania obce Stretava
Máj 2020 - zrušené Oslavy Dňa matiek Obec Stretava Občania obce Stretava
15. august 2020 - zrušené Stretnutie rodákov Stretavy Obec Stretava Občania obce Stretava a jej rodáci
Október 2020 - zrušené Stretnutie seniorov Obec Stretava Seniori obce Stretava

Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2019

Dátum Názov akcie Organizuje Cieľová skupina
9. február 2019 Fašiangová zábava Obec Stretava Občania obce Stretava
18. máj 2019 Oslavy Dňa matiek Obec Stretava Občania obce Stretava
19. október 2019 Stretnutie seniorov Obec Stretava Seniori obce Stretava

Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2018

Dátum Názov akcie Organizuje Cieľová skupina
12. máj 2018 Oslavy Dňa matiek Obec Stretava Občania obce Stretava
7. júl 2018 Stretnutie rodákov Stretavy Obec Stretava Občania obce Stretava a jej rodáci
20. október 2018 Stretnutie seniorov Obec Stretava Seniori obce Stretava

Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2017

Dátum

Názov akcie

Organizuje

Cieľová skupina

13. máj 2017

Oslavy Dňa matiek

Obec Stretava

Občania obce Stretava

4. november 2017

Posedenie dôchodcov

Obec Stretava

Seniori obce Stretava

Plán spoločenských akcií Obce Stretava v roku 2016

Dátum

Názov akcie

Organizuje

Cieľová skupina

23. január 2016

Spomíname a oživujeme tradície našich starých materi

Obec Stretava

Občania obce Stretava

14. máj 2016

Oslavy Dňa matiek

Obec Stretava

Občania obce Stretava

30. júl 2016

Oslavy 750. výročia od prvej písomnej zmienky o obci (1266)

Obec Stretava

Občania obce Stretava a jej rodáci

5. november 2016

Deň úcty k starším

Obec Stretava

Seniori obce Stretava


Deň matiek 2015

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek v obci  pripomenuli v sobotu, 9. mája.

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy.

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

A preto pri tejto príležitosti, tak ako každý rok, Obecný úrad v Stretave v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej pripravilv Kultúrnom dome v Stretave, chutné pohostenie spojené s príjemným kultúrnym programom plným slova, ale predovšetkým hudby, tanca a spevu.

V úvode stretnutia sa ujal slova pán starosta, Marek Keher, a po ňom sa všetkým prítomným i neprítomným matkám a starým matkám prihovorila aj zástupkyňa starostu, Mgr. Jana Bartová. V príhovore nechýbalo vyjadrenie úcty, vyzdvihnutie dôležitosti a vďaky všetkým matkám, ktoré sú nenahraditeľnou osobou v živote každého z nás. S tematicky ladeným programom vystúpila hudobná dvojica Milan Kapitula a Janko Bencuľák. A všetky prítomné mamy dostali ako pozornosť milý darček a pekný kvietok, ktorý im odovzdal pán starosta za pomoci našich poslancov obecného zastupiteľstva, Miloša Marcinčáka a Jaroslava Valisku.

Deň matiek 2014

V sobotu, 10.mája 2014, sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Stretave podujatie venované mamičkám ku Dňu matiek. Zorganizoval ho ako tradične obecný úrad v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, ktorého členky pripravili na tento akt hodnotné pohostenie.  V úvodnom príhovore sa starosta obce, Marek Keher, poďakoval mamičkám za ich náročnú úlohu pri výchove detí a vyzdvihol hlavne nezastupiteľnú funkciu v ich starostlivosti o svoju rodinu. Každej zúčastnenej mamičke osobne k sviatku poblahoželal a poďakoval peknou kytičkou a drobným spomienkovým darčekom. Počas celého večera sa o zábavu starala hudobná formácia Bankovičovci z Vranova nad Topľou. Svojou hudbou a energickosťou roztlieskali a roztancovali prítomné publikum. Pre zúčastnených to bol naozaj pekný spoločenský zážitok.

Stretnutie dôchodcov 2013

Každoročne sa v rámci Mesiaca úcty k starším stretávajú naši dôchodcovia v kultúrnom dome, aby si tak zaspomínali a spoločne sa aj zabavili. Aj tohtoročné spoločenské posedenie dôchodcov v Stretave pripravil Obecný úrad v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej. Konalo sa v sobotu, 9. októbra. Na tomto podujatí sa zúčastnilo spolu 61 dôchodcov, ktorí od organizátorov obdŕžali milý darček. Poslankyňa obecného zastupiteľstva, Mgr. Jana Bartová, privítala prítomných krásnou básňou. Starosta obce, Marek Keher, svojim príhovorom naplnil slávnostnú atmosféru stretnutia. O chutné a dobré občerstvenie sa postarali ženy z miestneho odboru Matice slovenskej. Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa o zábavu na podujatí postarali dvaja hudobníci, Milan Kapitula a Janko Bencuľák, ktorí vždy prinášali dobrú náladu svojim ľudovým hudobno-speváckym programom. Tohtoročné stretnutie sa pýšilo účasťou významného hosťa. Bola ním Jadranka Handlovská, ktorá vystúpila so svojim bohatým speváckym repertoárom. Záver programu zostal na zdatnejších a trénovanejších Stretavčanoch, ktorí aj po niekoľkých hodinách zábavy, boli ešte plní energie. Na tento deň budú všetci radi spomínať.

Stretnutie rodákov Stretavy 2013

Obecná slávnosť „Stretnutie rodákov Stretavy“ sa stala tradičnou súčasťou aktivít našej obce, ktorá poskytuje možnosť stretnúť sa na jednom mieste, zaspievať si, pospomínať... Navyše si naša obec dáva každoročne záležať na výbere programu, preto má každý občan možnosť zúčastniť sa zaujímavého kultúrneho podujatia. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy táto slávnosť pripadla na 27. júla a uskutočnila sa už po ôsmykrát v obecnej záhrade.

Po úvodnom slove pána starostu, Mareka Kehera, sa slova ujala naša poslankyňa, Mgr. Jana Bartová, ktorá moderovala celý program. V úvode vystúpila s peknou básničkou aj naša umelecky nadaná, talentovaná, vychádzajúca hviezdička, Barborka Lukáčová, ktorá neskôr aj nádherne zaspievala.

O zaujímavý program sa postarali folklórne skupiny: „Lelija“ z Humenného, „Zaričanka“ zo Stakčína, ako aj p. Mária Macošková – speváčka ľudových piesní, bývalá členka poddukelského ukrajinského ľudového súboru  z Prešova. Prísľub k účasti nám dali aj „Pajtaše“ zo Sniny, ale tí sa, bohužiaľ, programu nemohli na poslednú chvíľu zúčastniť.

Tohtoročné podujatie spestrila aj country skupina s hudobnou produkciou. Pre všetkých tu bola možnosť previezť sa na koňoch a na koči. Deti sa tešili rôznym detským atrakciám. Nechýbali ani stánky s občerstvením.

O discoshow, predovšetkým pre mládež, sa aj tento rok postarala hudobná skupina "Pyramída" z Michaloviec až do skorého rana.

Spokojne odchádzal každý, veď všetci si prišli na svoje.

Deň matiek 2012

Z histórie

V 17. storočí vo Veľkej Británii pracovalo u pánov od rána do večera veľa detí bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas pôstu bola príležitosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. Tejto nedeli sa začalo hovoriť „ Nedeľa matiek.“

Po celej Amerike viedla pani Anna Jarvis kampaň za špeciálny deň pre matky, potom čo jej zomrela jej milovaná matka v roku 1908.

V roku 1914 podpísal prezident USA, Woodrov Wilson, v Kongrese rezolúciu, ktorou ustanovuje sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji. Niektoré krajiny vo svete si osvojili rovnaký deň, ale vo Veľkej Británii sa oslavoval štvrtú nedeľu počas pôstu.

Druhá májová nedeľa patrí každoročne matkám, kedy sa v tento deň oslavuje Deň matiek. Ani tohto roku tomu v našej obci nebolo inak. Deň matiek sme oslávili síce o týždeň neskôr, ale za to poriadne. Oslava sa konala v našom kultúrnom dome, kde Obecný úrad spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej pripravil pre mamičky krásny a bohatý kultúrny program s chutným pohostením.

V úvode podujatia náš pán starosta privítal mamičky a pozvaných hostí a predniesol krásny a hlavne dojímavý príhovor, pri ktorom nejedno očko nezostalo suché. Po tomto príhovore si všetci slávnostne pripili a pán starosta odovzdal každej mamičke krásny kvietok.

Po celý čas sa o zábavu starala michalovská folklórna skupina Mihaľovski nevesti i beťare, ktorá pôsobí už od roku 2010 a má 20 členov. U nás vystúpilo 11 účinkujúcich, kde spieval aj jeden z našich občanov, Peter Išky. Atmosféra bola úžasná, mnohé mamičky si aj zaspievali, ale aj zatancovali a povykrúcali pána starostu. Zábava sa skončila v neskorých večerných hodinách. Všetci odchádzali so spokojným úsmevom na tvári a ďakovali za krásny večer.

Stretnutie rodákov Stretavy 2012

Posledná júlová sobota sa stáva tradíciou stretnutia našich rodákov. Ani tento rok tomu nebolo inak, pretože sa konalo v poradí už siedme takéto stretnutie. Toto podujatie je známe tým, že sa na ňom každý rok zúčastní mnoho rodákov, ale aj zvedavcov z okolia. Obec Stretava v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej pripravilo pre účastníkov kvalitný program plný zábavy.

V úvode pán starosta predniesol príhovor, v ktorom všetkých privítal a vyjadril radosť, že už po siedmy raz môže privítať doma rodákov, ale aj hostí. Stretnutím sprevádzala pani Mgr. Jana Bartová, členka miestneho odboru Matice slovenskej a poslankyňa obecného zastupiteľstva v Stretave.

Program bol bohatý na zábavu a ľudovú hudbu. Na slávnosti vystúpil folklórny súbor Mihaľovski nevesti i beťare, ako aj ľudová hudba Ondreja Kandráča „Kandráčovci“ z Prešova so svojim hosťom Monikou Kandráčovou. O zvyšok zábavy sa postarala hudobná skupina Pyramída, ktorá návštevníkov zabávala do skorých ranných hodín.

Súčasťou podujatia konaného v obecnej záhrade bola výstava poľnohospodárskeho náradia, letecká show, ako aj prezentácia ľudových remesiel. Návštevníci podujatia si mohli prezrieť výrobky i samotnú prácu remeselníkov, ako zbierku píšťal a fujár, obrazy, plastiky, výrobky z dreva, výrobky z keramiky, maľovanie portrétov, výrobu papierových ruží, výrobky a ozdoby z trávy. Pre deti boli pripravené kolotoče a cukrová vata a pre dospelých stánky s občerstvením. Atmosféra bola fantastická. Ľudia sa zabávali až do skorého rána. Už teraz sa všetci tešia na stretnutie o rok.

Stretnutie dôchodcov 2012

Už radu rokov zvyčajne v takomto čase, keď už každý má ukončený jesenný zber úrody, poriadok v záhrade, Obecný úrad v Stretave v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej organizuje stretnutie dôchodcov. Aj v tomto roku, v sobotu, 17. novembra, prijali toto pozvanie občania, ktorí si užívajú dôchodkový vek a prišli sa zabaviť, posedieť, pospomínať.

V úvode stretnutia bola založená miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku za prítomnosti zástupcov okresnej organizácie.

Po tejto pracovnej časti sa dôchodcom prihovoril starosta obce. V  príhovore sa okrem iného poďakoval všetkým prítomným za pomoc pri zveľaďovaní obce a poprial im príjemné spoločenské posedenie. Slávnostným príhovorom zhromaždenie pozdravila poslankyňa obecného zastupiteľstva, Mgr. Jana Bartová, Pohostenie pripravili ženy s miestneho odboru Matice slovenskej a o príjemnú zábavu sa postarali Janko Bencuľák a Milan Kapitula.

Dôchodcovia obdŕžali od organizátorov na pamiatku malý darček.

Detičky z materskej školy v spolupráci s pani učiteľkami zhotovili s veľkou láskou a potešením pre našich dôchodcov milé darčeky, jabĺčka z rôznych prírodných materiálov.

Všetci si z radosti zaspievali a vymenili si medzi sebou veľa spomienok a zážitkov. S našimi spoluobčanmi, dôchodcami, sme spoločne prežili pekné sobotné popoludnie. Želáme všetkým dôchodcom v obci do ďalšieho života hlavne veľa zdravia a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Deň matiek 2012

Stretnutie rodákov Stretavy 28.07.2012

Spoločenské posedenie dôchodcov 17.11.2012