Výstavba kompostoviska do 10 t

 23.07.2014

 

Uverejnené 22.7.2014

 

Výstavba kompostoviska do 10 t

           

Napriek organizovanému zberu a likvidácii odpadu naša obec nemá uspokojivo vyriešený spôsob likvidácie biologického odpadu. Preto sa už niekoľko rokov snažíme o realizáciu výstavby kompostoviska o kapacite do 10 t tejto organickej hmoty.

Na prípravu kompostu chceme využívať rôzne odpadové organické materiály ako je napr. pokosená tráva, nekvitnúca burina, posekané konáre z orezania stromov a pod. Ideálnym doplnkom by mohol byť maštaľný hnoj, ktorého už však niet, rašelina, a takisto dôležitou zložkou je mletý vápenec. Táto hmota by sa mala po vyzretí používať na hnojenie našich záhrad hnojivom z prírodných látok.

Jeho umiestnenie je navrhnuté do juhovýchodnej časti obce na obecnom pozemku za humnami ulice Dolný koniec, pri lokalite „Kulinovski“. Pre jeho realizáciu má obec už od roku 2009 spracovanú technickú dokumentáciu. Kompostovanie komponentov je riešené v troch samostatných kopách. Na výstavbu tohto zariadenia vlastné zdroje nemáme. Na stavbu je vydané stavebné povolenie a od roku 2012 obec každoročne v stanovených lehotách, žiada na realizáciu finančné zdroje od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Žiaľ zatiaľ bez úspechu.

Stavba je nevýrobná, bez prevádzky, ktorá by nevyžadovala stále personálne zabezpečenie. Celkové náklady na výstavbu predstavujú v súčasnosti finančný objem 62 944,78 €.