Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Stretava

 23.07.2014

 

Uverejnené 22.7.2014

 

Zlepšenie estetického vzhľadu a energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava

 

Na budovu kultúrneho domu, ktorá slúžila donedávna pre materskú škôlku podávame do konca tohto mesiaca, do 31.júla 2014 už štvrtý projekt na jej rekonštrukciu.

Budova bola postavená čiastočne v 60-tych rokoch a jej dostavba bola dokončená v 70-tych rokoch. Pre zanedbanie starostlivosti zo strany štátu počas funkcie materskej školy je táto stavba značne zdevastovaná a hlavne nespĺňa energetické štandardy. Jej udržiavanie v súčasnosti vyžaduje značné finančné náklady.

Pre zlepšenie energetickej hospodárnosti a jej zhodnotenie, sme preto navrhli rekonštrukčné práce, ktoré by mali vyriešiť prevádzkové, hygienické, ale aj estetické nedostatky.

Jedná sa o:

  • výmenu všetkých okien a dverí,
  • zateplenie stien,
  • zateplenie stropu,
  • zateplenie strechy,
  • kvôli zatekaniu do objektu sa má riešiť výmena plochej strechy v jej zadnej časti za strechu sedlovú, je navrhovaná jednotná krytina strechy na celej budove,
  • má sa riešiť rozšírenie sály a zateplenie podlahy v tejto miestnosti, a tým aj pokládka nového povrchu podlahy.

             So zateplením stien teda súvisí aj nová fasáda, úprava okolia a ďalšie estetické vynovenia.