Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava - ďalší projektovaný zámer

 21.04.2015

 

Uverejnené 21.04.2015

 

"Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava" - ďalší projektovaný zámer

 

Situácia

 

A4situácia-Model